Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác dân vận năm 2018

2/11/2019 9:51:17 AM

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và đồng chí Lương Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

    Chiều ngày 28/02/2019, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp công tác dân vận năm 2018 và ký kết Kế hoạch phối hợp năm 2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, tập thể lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan. Năm 2018 là năm thứ hai triển khai thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận, giai đoạn 2017 - 2021 giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh; do vậy công tác phối hợp đã dần đi vào nề nếp và đạt nhiều kết quả, đặc biệt là kết quả triển khai thực hiện “Năm dân vận chính quyền 2018”. Qua đó, đã tạo được sự chuyển biến rõ nét hơn trong công tác chăm lo và phục vụ nhân dân của chính quyền; phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

     Tại Hội nghị, đồng chí Lương Văn Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2019; trọng tâm là triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban Cán sự đảng Chính phủ về“Năm Dân vận chính quyền 2019” với phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả".

Duy Nghi