ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

Huyện Hàm Tân: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phúc tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024

1/11/2019 3:42:29 PM

Sáng ngày 11/01/2019,tại hội trường UBND xã Tân Phúc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phúc long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có ông Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và 90 đại biểu tham dự Đại hội.

Đại hội đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế nhiệm kỳ qua, đề ra nhiệm vụ trong thời gian tới; một số kết quả nổi bật đó là: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp được 88,63% đoàn viên, hội viên vào tổ chức hội, vượt 8,63%; có 100% hộ đăng ký đạt danh hiệu gia định văn hóa, qua bình xét có 94% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa; vận động xây dựng 31 tuyến đường giao thông nông thôn trong đó nhân dân đóng góp gần 3,3 tỷ đồng; vận động quỹ vì người nghèo đạt 203% chỉ tiêu được giao; năm 2017 xã Tân Phúc đạt chuẩn nông thôn mới; công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền được quan tâm; phương thức hoạt động được đổi mới, hướng về địa bàn dân cư.

Sau một buổi làm việc khẩn trương, tích cực Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp; Đại hội đã hiệp thương cử 29 vị vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024; Ban Thường trực gồm 05 đồng chí; đồng chí Lê Thị Diễm Thy tiếp tục được Đại hội tín nhiệm cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 08 đồng chí tham dự Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Xuân Thông

In trang