ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

Hàm Thuận Bắc: Hội Cựu chiến binh huyện tổ chức chấm điểm thi đua năm 2018

11/8/2018 4:52:53 PM

Sáng ngày 07/11/2018, tại Hội trường Khối Mặt trận – đoàn thể, Thường trực Hội đồng thi đua 2 cấp Hội cựu chiến binh Huyện tổ chức chấm điểm thi đua, phân loại tổ chức cơ sở Hội năm 2018. Tham dự có Thường trực huyện Hội, chủ tịch Hội Cựu chiến binh 17/17  xã, thị trấn.

Hội đồng thi đua tập trung đánh giá rà soát các tiêu chí thi đua từng cấp Hội đã ký kết thực hiện năm 2018, trên cơ sở đó bình xét phân loại và đề nghị khen thưởng.

Kết quả chấm điểm, tổ chức Hội các cấp trong huyện năm 2018, 17/17 cơ sở Hội đạt 100% hoàn thành tốt nhiệm; 83/85 chi Hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 97,6; hội viên CCB gương mẫu  3.081/3.135, đạt 98,27%; gia đình văn hóa 2.941/2966, đạt  99,16%.

Qua kết quả chấm điểm phân loại cấp huyện Hội, Hội đồng thi đua thống nhất đề nghị cấp trên khen thưởng cho 04 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội năm 2018; đề nghị Trung ương Hội khen 1 cơ sở; huyện Hội đề nghị UBND tỉnh khen; đề nghị tỉnh Hội khen 2 tập thể.

Hội CCB huyện.

In trang