HỘI LHPN HUYỆN TUY PHONG TỔ CHỨC GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT GIÁO DỤC (SỬA ĐỔI), LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ

11/7/2018 4:22:59 PM

Chiều ngày 01/11/2018, tại Văn phòng Hội LHPN huyện, đồng chí Lê Thị Ngọc Hiền – Chủ tịch Hội LHPN huyện đã chủ trì cuộc họp góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án hình sự có các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội LHPN của 13/13 cơ sở Hội về tham dự. 

Trước đó, vào ngày 30/10/2018, cơ quan Hội LHPN huyện đã tổ chức lấy ý kiến 4/4 đồng chí trong cơ quan và gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban chấp hành Hội LHPN huyện (là thủ trưởng các ngành).

Buổi góp ý thu hút 22 lượt ý kiến xoay quanh các nội dung đảm bảo tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho phụ nữ, nhất là phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và trẻ em, nhất là trẻ em gái. Đây là những ý kiến đóng góp tâm huyết, tích cực và đều hướng tới chất lượng đào tạo, giáo dục con người hoàn thiện, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của Đảng và Nhà nước trong thi hành án hình sự./.

Thùy Linh - Hội LHPN huyện Tuy Phong