Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh họp định kỳ quý III/2018

10/11/2018 4:36:56 PM

Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp.

    Chiều ngày 04/10/2018, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện QCDC trên địa bàn tỉnh quý III/2018. Đồng chí Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đại biểu đã trao đổi, đánh giá kết quả đạt được, đặc biệt là phân tích, đề xuất những nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong quý IV/2018.

    Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2018, đồng chí Dương Văn An đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự theo các Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). UBND tỉnh chỉ đạo triển khai việc lấy ý kiến nhân dân về công trình Nhà hát và triển lãm nghệ thuật Bình Thuận. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham mưu, phối hợp tổ chức tốt Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" năm 2018 , qua đó phát huy trách nhiệm, quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC thành ủy Phan Thiết tiếp tục giám sát việc thực hiện QCDC trong triển khai thực hiện Dự án Khu liên hợp Hồ điều hoà, chỉnh trang đô thị và dịch vụ thương mại (phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết)....

Duy Nghi