HUYỆN HÀM TÂN: Tổ chức Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc cấp xã nhiệm kỳ 2019 – 2024

10/11/2018 2:06:39 PM

Sáng ngày 08/10/2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Đức tổ chức Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Viết Triều – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Lệ Thanh – Huyện ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Hàm Tân và 115 đại biểu tham dự Đại hội. Được biết đây là đơn vị được chọn tổ chức đại hội điểm của huyện Hàm Tân

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo xuyên suốt của Cấp ủy, sự phối hợp tích cực của chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Đức đã có nhiều cố gắng, cùng với cả hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã không ngừng tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động quỹ “Vì người nghèo” được 250,1 triệu đồng đạt 123% chỉ tiêu huyện giao. Cùng với nguồn vốn của tỉnh và huyện đã xây dựng, sửa chữa được 12 căn nhà tình thương, 08 căn nhà tình nghĩa trị giá 516 triệu đồng. Phối hợp với các tổ chức thành viên thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo 1.305 xuất quà trị giá 502,5 triệu đồng; hỗ trợ kinh phí giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp bước đến trường;…góp phần cùng với chính quyền làm tốt công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa phương; cùng với cả hệ thống chính trị vận động nhân dân đóng góp gần 2,7 tỷ đồng làm 22 tuyến đường giao thông nông thôn; đặc biệt xã Tân Đức là 01 trong 02 xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2015; xây dựng có hiệu quả mô hình “khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông” và mô hình “Ánh sáng an ninh và xây dựng trụ cờ”.

Tích cực tham gia làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri cho đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, giám sát việc trả lời ý kiến của cử tri; triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công tác thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, hòa giải cơ sở ngày càng phát huy hiệu quả. Việc củng cố hệ thống Mặt trận được quan tâm thường xuyên, bám sát địa bàn dân cư, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, chất lượng hoạt động của các Ban công tác Mặt trận ngày càng được nâng lên.

Sau hơn một buổi làm việc khẩn trương tích cực Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Đức đã thành công tốt đẹp; Đại hội đã hiệp thương Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã gồm có 30 đồng chí; Ban Thường trực 05 đồng chí; đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt tiếp tục được Đại hội tín nhiệm hiệp thương cử làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Đức nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Xuân Thông