HỘI NÔNG DÂN THỊ XÃ TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG VỀ DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH, SỨC KHỎE SINH SẢN NĂM 2018

10/11/2018 11:15:47 AM

Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Hội Nông dân thị xã phối hợp với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tổ chức lớp tập huấn công tác truyền thông về dân số - kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản cho cán bộ chi hội, tổ hội, hội viên Hội Nông dân thị xã tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị. 

Trong buổi tập huấn, đại diện Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình triển khai đến hội viên các nội dung: Truyền thông nâng cao chất lượng Dân số, kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, sức khỏe sinh sản vị thành niên; tuyên truyền nội dung các văn bản pháp luật, chính sách liên quan đến công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

Bên cạnh việc nhấn mạnh vào vấn đề chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, Chi cục Dân số còn tập trung triển khai nội chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với mong muốn giúp người cao tuổi nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần, sống vui, sống khỏe, sống có ích. Lớp tập huấn góp phần truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi. Khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh và địa phương.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã