Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tuy Phong lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014-2019

7/11/2018 10:27:28 AM

Sáng ngày 10/7/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuy Phong tổ chức hội nghị lần thứ 12, nhiệm kỳ 2014-2019, đây là hoạt động thường kỳ nhằm sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm 2018. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Viết Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

6 tháng đầu năm 2018, các cấp Mặt trận của huyện Tuy Phong đã tích cực tổ chức vận động, tuyên truyền nhân dân chấp hành các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, các ngày lễ lớn, kỷ niệm của quê hương, đất nước. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động được các cấp Mặt trận trong huyện triển khai đạt nhiều kết quả. Đã tổ chức học tập và vận động 34.466/35.055 hộ nhân dân đăng ký danh hiệu "gia đình văn hóa", đạt 98,32%; phối hợp vận động trên 1.800 suất quà thăm các hộ gia đình nghèo, gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó nhăn nhân dịp Tết Nguyên đán 2018; vận động trên 562 triệu đồng vào Quỹ "Vì người nghèo", hỗ trợ xây mới 06 nhà đại đoàn kết cho người nghèo, hỗ trợ 208 trường hợp bị thiên tai, bệnh hiểm nghèo; tổ chức có hiệu quả công tác tiếp xúc cử tri cho đại biểu dân cử, ghi nhận trên 300 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri; công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ tiếp tục được triển khai theo kế hoạch...

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Triều, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lưu ý và đề nghị Mặt trận các cấp trong huyện tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tốt việc tiếp công dân, đối thoại với nhân dân, nhất là tại các địa bàn có các vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài liên quan đến đất đai, đền bù giải tỏa, tránh bị các thế lực phản động, cơ hội chính trị lợi dụng lôi kéo, kích động tụ tập đông người, gây rối, tạo “điểm nóng”. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng các phương thức phù hợp trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân; đồng thời giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nói và làm theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; vận động người thân, gia đình và nhân dân đề cao cảnh giác trước âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Tập trung triển khai đồng bộ các nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” phù hợp với Chỉ thị Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của cấp ủy địa phương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc triển khai cuộc vận động“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhất là công tác vận động nhân dân, đánh giá sự hài long của nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới; triển khai thực hiện tốt Chương trình giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động. Nghiên cứu, vận dụng sáng tạo trong công tác tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư năm 2018 nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11), trong đó làm sao thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sự đồng thuận cao của các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh công tác đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận theo hướng tập trung làm tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân thông qua định kỳ phản ánh ý kiến của nhân dân và cử tri; thực hiện giám sát, phản biện xã hội; tổ chức các cuộc vận động, các phong trào của nhân dân đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của tỉnh, của đất nước trong giai đoạn cạnh tranh và hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Tập trung triển khai thực hiện các bước theo  kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp theo Hướng dẫn của Mặt trận Trung ương. Trước mắt, chỉ đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn rà soát, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư, nhất là đồng chí Trưởng Ban Công tác Mặt trận gắn với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2019 - 2024 vào quý IV/2018 và quý I/2019.

          Chiều cùng ngày, đồng chí Nguyễn Viết Triều tiếp tục dự và chỉ đạo Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bắc Bình lần thứ 12, nhiệm kỳ 23014-2019.

Nguyễn Văn Trí