ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong thời gian cấm khai thác hải đặc sản trên vùng biển Bình Thuận

6/6/2018 10:30:58 AM

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 2210/UBND-KT về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong thời gian cấm khai thác hải đặc sản trên vùng biển Bình Thuận.

Thực hiện quy định của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành, nghề thủy sản và quy định của Bộ Nông nghiệp và PTNT cấm khai thác có thời hạn hằng năm một số loài hải đặc sản (mùa sinh sản và sinh trưởng của hải đặc sản non). Những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức khảo sát các loài hải đặc sản giá trị kinh tế cao trên vùng biển của tỉnh làm cơ sở thông báo cấm khai thác có thời hạn các loài hải đặc sản theo quy định.

Năm 2018, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông báo số 42/TB-SNN ngày 28/3/2018 về việc cấm khai thác có thời hạn các loài hải đặc sản, gồm: Sò lông, Điệp, Dòm nâu, Bàn mai, Nghêu lụa từ ngày 01/4 đến ngày 31/7. Tuy nhiên, qua theo dõi kiểm tra, tình trạng khai thác, thu gom, sơ chế, vận chuyển các loài hải đặc sản trong thời gian cấm vẫn còn diễn ra phức tạp; đặc biệt là các loài hải đặc sản non, gây thiệt hại về kinh tế, vi phạm quy định bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Nhằm thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ nguồn lợi thủy sản, nhất là các loài hải đặc sản giá trị kinh tế cao trên vùng biển của tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo Chi cục Thủy sản tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm tàu cá và ngư dân vi phạm khai thác hải đặc sản (Sò lông, Điệp, Dòm nâu, Bàn mai, Nghêu lụa) trong thời gian cấm khai thác theo quy định tại Nghị định 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 và Nghị định 41/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ. Chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối hợp Ban Quản lý các cảng cá, các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân thu gom, sơ chế, vận chuyển hải đặc sản trong mùa cấm khai thác trong khu vực cảng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển chỉ đạo các phòng chuyên môn, chính quyền các xã, phường, thị trấn vùng biển tích cực phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát các khu vực tàu thuyền tập kết, tiêu thụ hải đặc sản trên địa bàn; đồng thời, thông báo, yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở thu gom, bảo quản, sơ chế, chế biến hải sản trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định quản lý hải đặc sản trong thời gian cấm khai thác; phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định.

Sở Công thương, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp tốt Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố vùng biển trong việc kiểm tra, ngăn chặn, xử lý các hành vi thu gom, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển hải đặc sản (Sò lông, Điệp, Dòm nâu, Bàn mai, Nghêu lụa) trên địa bàn tỉnh trong thời gian cấm khai thác theo quy định của pháp luật.

MINH HÒA

In trang