ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

Thông báo về kỳ họp 25 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (khóa XIII)

5/31/2018 10:56:43 AM

Ngày 30/5/2018, tại phòng họp Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận (khoá XIII) đã họp kỳ thứ 25. Đồng chí Phan Văn Đăng, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận chủ trì hội nghị.

Tại kỳ họp này, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng 01 trường hợp; xem xét, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng tặng Cờ thi đua nhân dịp Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 - 18/10/2018) cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận, đề nghị tặng Bằng khen của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho 05 đồng chí và 30 đồng chí được đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm tra của Đảng” năm 2018.

Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã thông qua Báo cáo kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Trần Văn Vũ

In trang