Đảng bộ phường Phú Thủy tổng kết công tác xây dựng Đảng và công tác dân vận năm 2017, ký kết giao ước thi đua năm 2018

2/12/2018 8:23:05 AM

Năm 2017, Đảng bộ phường Phú Thủy đã khắc phục khó khăn, phát huy lợi thế là phường trung tâm, tập trung lãnh đạo có trọng tâm, trọng điểm thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Qua đó, thu ngân sách được 18 tỉ 340 triệu đồng đạt 100%. Vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ người nghèo hơn 100 triệu đồng vượt chỉ tiêu giao. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình thuộc nguồn vốn nhà nước hỗ trợ đầu tư và công trình nguồn vốn 100% huy động trong nhân dân bao gồm 3 công trình thoát nước và bê tông xi măng đường hẻm với kinh phí 313 triệu đồng. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị có nhiều chuyển biến tích cực. Trên địa bàn xảy ra 44 vụ phạm pháp hình sự, làm rõ 35 vụ, gọi hỏi răn đe 87 đối tượng, lập hồ sơ xử lý 142 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính 130 đối tượng với số tiền hơn 86 triệu đồng. Năm 2017 đảng bộ phường Phú Thủy đã kết nạp 7 đảng viên mới.

Dịp này, Đảng ủy phường Phú Thủy đã trao giấy khen của Thành ủy Phan Thiết cho 1 tập thể, và 61 giấy khen của Đảng ủy phường cho các tập, cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời, cấp ủy các chi bộ khu phố cũng đã kết giao ước thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2018 .

ĐẮC PHÚ