ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN

Phan Thiết triển khai công tác giáo dục quốc phòng năm 2018.

2/12/2018 8:11:13 AM

Thành phố Phan Thiết vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018.  

Trong năm 2017, Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh thành phố đã phối hợp tổ chức 6 lớp bồi dưỡng kiến thức QP – AN các đối tượng với trên 600 học viên; cấp phường, xã mở 41 lớp cho các đối tượng theo phân cấp. Bên cạnh đó, công tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho học sinh các trường THPT đóng chân trên địa bàn cũng được phối hợp tổ chức đầy đủ, thu hút gần 10.000 học sinh tham gia; Mở 10 đợt tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho chủ hộ ngư dân ven biển. Công tác tuyên truyền về nội dung giáo dục quốc phòng – an ninh cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân cũng được các ban ngành đoàn thể, lãnh đạo các xã phường quan tâm và lồng ghép vào các chương trình tổ chức, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, TP.Phan Thiết cũng đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích trong công tác giáo dục quốc phòng – an ninh năm 2017.  

ĐẮC PHÚ

In trang