Họp Hội đồng tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87 (ĐUK) - Năm học 2017 - 2019, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

12/6/2017 11:03:17 AM

Chiều ngày 05/12/2017, Hội đồng tuyển sinh Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận tiến hành họp Hội đồng xét tuyển sinh Lớp Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính, hệ đào tạo tại chức - Khóa 87 (ĐUK) - Năm học 2017 - 2019, mở tại Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

Tham dự và chủ trì cuộc họp cuộc họp gồm có ThS. Lê Trung Quân (Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Tuyển sinh), cùng với sự tham gia của đ/c Võ Thành Công - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và đ/c Lê Thị Hải Duyên - Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh.

Kết quả xét tuyển, có 70 đ/c được trúng tuyển. Trong đó, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là 57 đ/c; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh là 13 đ/c. Thời gian khóa học 16 tháng, lớp học khai giảng vào ngày 28/12/2017./.

Xuân Mai