Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Sinh hoạt Chuyên đề về “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” tại Chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

13.11.2014 - 15:58

Ngày 03/11/2014, chi bộ Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”; đồng chí chi uỷ viên phụ trách công tác tuyên giáo chuẩn bị đề dẫn theo nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn, qua đó liên hệ tình hình thực tiễn của chi bộ, đồng thời gợi ý để đảng viên trong chi bộ cơ quan nghiên cứu tham gia ý kiến.


       Qua thảo luận có 7 ý kiến đóng góp tham gia sôi nổi và sát với đề dẫn đã được chi uỷ gợi ý trước; nhìn chung, đa số đảng viên trong chi bộ đều nâng cao nhận thức về đạo đức cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác, tích cực thực hiện nhiệm vụ được giao của mỗi đảng viên; có ý thức đúng đắn về trách nhiệm trên từng vị trí công tác của mình; mỗi đảng viên đều nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước để đề xuất, tham mưu tốt trên các lĩnh vực công việc được phân công; trên cơ sở đó nghiêm túc, chấn chỉnh, khắc phục những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân và nhận rõ được tác hại của chủ nghĩa cá nhân làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan và chi bộ. Qua mạn đàm chi bộ đã rút ra một số giải pháp thực hiện trong thời gian đến:

       - Mỗi cá nhân đảng viên phải thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thường xuyên rà soát, bổ sung quy chế làm việc của chi bộ, cơ quan và phòng chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

       - Nâng cao, cải tiến chất lượng nội dung sinh hoạt chi bộ bằng nhiều hình thức thích hợp; đẩy mạnh công tác tự phê bình và phê bình, nâng cao tính chiến đấu của mỗi đảng viên.

       - Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, quần chúng; quan tâm đến quan hệ ứng xử, giao tiếp của đảng viên và quần chúng trong cơ quan./.

 

Lê Thị Bảo Chi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK