Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tỉnh uỷ Bình Thuận triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.

12.11.2014 - 9:29

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã có văn bản chỉ đạo Ban Cán sự đảng Uỷ ban nhân dân tỉnh; các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; các sở ban ngành đoàn thể tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường quản lý các đoàn đi công tác nước ngoài.


Trong đó, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ giao Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân tỉnh xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hàng năm trong toàn tỉnh; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, thẩm định kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động đối ngoại hàng năm của các cơ quan, đơn vị, địa phương. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ còn yêu cầu các huyện, thị, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc; các sở ban ngành đoàn thể tỉnh thực hiện tốt Chỉ thị số 38-CT/TW, ngày 21/7/2014 của Bộ Chính trị và Quyết định số 1334-QĐ/TU, ngày 22/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ gắn với thực hiện thêm một số điểm về xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí hoạt động cần có mục riêng về kinh phí công tác nước ngoài; thực hiện nghiêm túc một số yêu cầu, quy định khi tổ chức các đoàn đi nước ngoài.

Ngoài ra, kể từ ngày 10/11/2014 chính thức dừng thực hiện chính sách tham quan nước ngoài đối với cán bộ quy định tại điều 8, chương III của Quyết định số 404-QĐ/TU, ngày 21/10/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ./-

Đỗ Văn Tín
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK