Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Củng cố kiện và phát triển Công nghệ thông tin của Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận

23.10.2014 - 16:22

 Mười tháng đầu năm 2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã cũng cố kiện toàn Tổ công nghệ thông tin; Tổ biên tập duyệt tin, bài đưa lên trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy; xây dựng Kế hoạch phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ công nghệ thông tin năm 2014; Ban hành Quy chế quản lý hoạt động trang thông tin cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy trên website Tỉnh ủy Bình Thuận.

 

 


      Tính đến nay tổng số cán bộ, công chức của Ban là 28 đồng chí; Ban đã cử 02 đồng chí (chuyên viên CNTT và chuyên viên phòng Cơ sở Đảng - Đảng viên) cùng với chuyên viên quản trị mạng Văn Phòng Tỉnh ủy tham gia lớp tập huấn phần mềm Hệ thống thông tin chuyên ngành xây dựng đảng tại Hà Nội, cử 09 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ biên tập, viết tin, bài do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Báo Bình Thuận tổ chức; 01 đồng chí tham gia lớp tập huấn do Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức; cử 25/28 đồng chí tham gia lớp tập huấn phần mềm thuyết trình OpenOffice Impress và cập nhật tin, bài do Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức; xây dựng Kế hoạch thành lập Đội thi Công nghệ thông tin cơ quan để tham gia hội thi tác nghiệp trên mạng máy vi tính khối Đảng - đoàn thể tỉnh lần thứ II năm 2014, kết quả đạt giải Nhất.

      Nhờ phát huy ứng dụng tốt công nghệ thông tin, đội ngũ cán bộ, công chức luôn có ý thức nêu cao tinh thần trách nhiệm và chấp hành nghiêm việc xử lý, nhận gửi văn bản qua hệ thống mạng nội bộ được đồng bộ thông suốt, nhờ đó tiết kiệm được khá lớn thời gian xử lý văn bản, hiệu quả công việc được nâng lên. Các văn bản phát hành được chuyển tải trên mạng đến tất cả các máy trong Ban, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức theo dõi, nắm bắt thông tin kịp thời để tham mưu lãnh đạo Ban chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đáp ứng ngày một tốt hơn nhiệm vụ được giao./.

 

 

Nguyễn Hữu Phúc
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK