Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

“Tiêu chí đánh giá chất lượng tin, bài trên Website Tỉnh ủy Bình Thuận” trên mạng Internet.

27.8.2014 - 10:45

Ngày 11/8/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy  ban hành  Quyết định số 1397-QĐ/TU  về “Tiêu chí đánh giá chất lượng tin, bài trên Website Tỉnh ủy Bình Thuận” trên mạng Internet; theo đó, Tiêu chí đánh giá chất lượng tin, bài trên Website Tỉnh ủy, cụ thể như sau: 

1. Đối với bài

- Đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và định hướng của cấp ủy.

- Chủ đề thuộc phạm vi hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị; truyền tải được những vấn đề của thực tiễn công tác đặt ra.

- Nội dung bài viết khái quát, tổng kết thực tiễn hoạt động của địa phương, cơ quan, đơn vị. Nêu được nguyên nhân, đề xuất được giải pháp; không né tránh mặt trái, điểm yếu, mặt chưa làm được; rút ra những cái mới, dự báo vấn đề mới.

- Có cấu trúc hợp lý (mở bài, thân bài, kết luận). Sử dụng văn phong, ngôn ngữ báo chí – truyền thông.

2. Đối với tin

- Trả lời được các câu hỏi cơ bản của tin, gồm: Ai? cái gì ? khi nào ? ở đâu ? tại sao ?

- Có tính thời sự cao, phản ánh kịp thời sự kiện (đăng tải không quá 36 giờ kể từ khi sự kiện xảy ra).

- Có tính phát hiện tốt, có hiệu ứng xã hội cao.

- Ngắn gọn, súc tích, văn phong rõ ràng.

- Hình ảnh minh họa có bố cục cân đối, đẹp, chú thích rõ ràng.

Xếp loại:

1. Tốt

Tin, bài đạt loại tốt khi đạt từ 90% trở lên các tiêu chí nêu trên.

2. Đạt yêu cầu

Tin, bài đạt yêu cầu khi đạt từ 50% - dưới 90% các tiêu chí nêu trên.

3. Không đạt yêu cầu

Tin, bài không đạt yêu cầu khi đạt dưới 50% các tiêu chí nêu trên.

*Chú ý: Tin, bài được đánh giá, xếp hạng là tin, bài chưa đăng trên các báo, tạp chí khác.

Đính kèm nội dung văn bản: 1397-QĐ/TU

VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK