Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 08 năm 2014

6.8.2014 - 9:56

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tốt công tác chuẩn bị phục vụ năm học mới (2014 - 2015)

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”


II. Họp Ban Thường vụ Thành uỷ: Nghe và cho ý kiến về:

- Lần 1:

+ Nghe UBND thành phố báo cáo kết quả xử lý một số vấn đề theo yêu cầu của Thường trực Tỉnh uỷ tại Công văn số 1921-CV/VPTU, ngày 30/7/2014 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

+ Bố trí kiến trúc bên trong Đền thờ Liệt sĩ thành phố.

+ Cho ý kiến về tổ chức Lễ hội Trung thu năm 2014

- Lần 2:

+ Tiến độ thực hiện công trình hạ tầng khu phố 1 - Phú Trinh.

+ Nghe UBND thành phố báo cáo kết quả triển khai thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn.

- Lần 3:

+ Công tác cán bộ, phát triển đảng viên.

III. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 29 (Khoá X):

- Cho ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 29-NQ/TU của Tỉnh uỷ “về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

- Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2013 của các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ.

IV. Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 01 (thứ 6) Sáng : Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần thứ 29.

Chiều : Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự làm việc với Đoàn Kiểm tra của tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới.

Ngày 02 (thứ 7) : Đ/c Bí thư Thành uỷ quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) cho các đồng chí lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ, đảng viên của các Đảng bộ trực thuộc Thành uỷ.

Ngày 04 (thứ 2) Sáng : Giao ban các Thường trực.

Chiều :- Đ/c Bí thư dự họp Đảng uỷ Quân sự thành phố.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ làm việc với Đoàn Kiểm tra công tác cải cách tư pháp của tỉnh.

Ngày 05 (thứ 3) Sáng : Họp bí thư cấp uỷ các phường, xã.

Chiều : Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo UBND thành phố làm việc với cấp uỷ, lãnh đạo Chi Cục thuế Phan Thiết về công tác thu ngân sách 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng còn lại năm 2014.

Ngày 06 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở.

Chiều : Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì giao ban Khối Đảng.

Ngày 07 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành ủy nghe và cho ý kiến giải quyết khiếu nại giữa ông Nguyễn Văn Cảnh với bà Nguyễn Thị Hai.

Chiều: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI.

Ngày 08 (thứ 6) Sáng : Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố họp rút kinh nghiệm tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố.

Ngày 11 (thứ 2) : Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 1)

Ngày 12, 13 (thứ 3,4) : Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ngày 12 (thứ 3) : Đ/c Phó Bí thư Thường trực dự Hội nghị sơ kết công tác và phong trào Hội Nông dân 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Ngày 14 (thứ 5) : Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 2)

Ngày 15 (thứ 6) Sáng : Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 41- KL/TW của BBTTW Đảng (Khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, gắn với sơ kết 3 năm thực hiện công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

Chiều : Thường trực Thành uỷ dự họp nghe và cho ý kiến tiến độ giải phóng mặt bằng công trình đường và cầu Hùng Vương.

Ngày 18 (thứ 2) Sáng : - Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp với Đảng uỷ phường Phú Thuỷ.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.

Chiều : Thường trực Thành uỷ dự giao ban trực tuyến về tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2014.

Ngày 19 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chiều : Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì họp Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ thành phố.

Ngày 20 (thứ 4) : Họp Thường trực Thành uỷ cho ý kiến công tác cán bộ và nghe Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố báo cáo tình hình ngân sách thành phố.

Ngày 21 (thứ 5) Sáng : Hội nghị triển khai Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chiều : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới

Ngày 22 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở.

Chiều : Thường trực Thành uỷ cùng với lãnh đạo UBND thành phố làm việc với lãnh đạo Sở Kế hoạch - Đầu tư để bàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có liên quan.

Ngày 25 (thứ 2) : Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 3)

Ngày 26, 27 (thứ 3, 4) : Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ngày 26 (thứ 3) Chiều : Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ họp khối Dân vận - Mặt trận.

Ngày 28 (thứ 5) Sáng :- Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị sơ kết 7 năm thực hiện Chỉ thị 21-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thương binh, liệt sĩ, người có công và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”.

- Thường trực Thành uỷ dự họp nghe và cho ý kiến tiến độ giải phóng mặt bằng công trình đường và cầu Hùng Vương.

Chiều : Thường trực Thành uỷ nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tháng 8/2014.

Ngày 29 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở.

Chiều : Thường trực Thành uỷ cùng với lãnh đạo UBND thành phố làm việc với lãnh đạo Sở Giao thông - Vận tải tỉnh để bàn tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc có liên quan./.

Thành uỷ Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK