Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 07 năm 2014

25.7.2014 - 17:5

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Lãnh đạo tổ chức tốt kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố (Khoá X).

- Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7) .

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ theo Thông báo số 330-TB/VPTU, ngày 29/4/2014 của Văn phòng Tỉnh uỷ.


II. Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

* Lần 1: Nghe UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ theo Thông báo số 330-TB/VPTU, ngày 29/4/2014 của Văn phòng Tỉnh uỷ.

* Lần 2:

- Thông qua dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI)

- Cho ý kiến công tác phát triển đảng viên.

IV. Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 01 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở.

Chiều : Giao ban các Thường trực.

Ngày 02 (thứ 4) Sáng : Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ngày 03 (thứ 5) Sáng : Đ/c Bí thư Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nghiên cứu, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức.

Ngày 04 (thứ 6) Sáng : Đ/c Bí thư Thành uỷ dự làm việc với đ/c Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI).

Ngày 03, 04 (thứ 5,6) : Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố (Khoá X).

Ngày 07 (thứ 2) Sáng : Họp bí thư cấp uỷ các phường, xã.

Chiều : Thường trực Thành uỷ cùng đại diện lãnh đạo UBND thành phố và các Ban xây dựng Đảng Thành uỷ làm việc với Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận.

Ngày 08, 09 (thứ 3, 4): Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI) và Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 27.

Ngày 10 (thứ 5) Sáng : - Đ/c Bí thư Thành uỷ dự Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cùng với Đoàn Kiểm tra của Tỉnh kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ phường Phú Trinh.

Chiều :- Thường trực Thành uỷ cùng với đại diện lãnh đạo UBND thành phố làm việc với cấp uỷ, lãnh đạo Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố để nghe kết quả bước đầu thực hiện Kế hoạch 106-KH/TU,ngày 02/01/2014 của Thành uỷ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; kết quả năm học 2013 - 2014.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cùng với Đoàn Kiểm tra của Tỉnh kiểm tra thi hành Điều lệ Đảng tại Đảng bộ Khối cơ quan Đảng, đoàn thể thành phố.

Ngày 11 (thứ 6) Sáng :- Đ/c Bí thư Thành uỷ dự Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Phan Thiết lần thứ IV, nhiệm kỳ 2014 - 2019.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì giao ban Khối Đảng.

Chiều : Đoàn Kiểm tra của tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ về thi hành Điều lệ Đảng.

Ngày 14 (thứ 2) : Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 1)

Ngày 15 (thứ 3) Sáng :- Thường trực Thành uỷ cùng với lãnh đạo UBND t.phố làm việc với cấp uỷ, Ban điều hành, Ban công tác mặt trận khu phố 14 phường Phú Thuỷ nghe và cho ý kiến thực hiện công trình hạ tầng khu dân cư Tam Biên (khu phố 14 phường Phú Thuỷ).

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị UBMTTQVN thành phố lần thứ II (Khoá VIII)

Chiều : - Đ/c Bí thư Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ phường Đức Thắng về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự họp nghe và cho ý kiến tiến độ giải phóng mặt bằng công trình đường và cầu Hùng Vương.

Ngày 16 (thứ 4) Sáng : Đ/c Bí thư Thành uỷ chủ trì giao ban Khối Nội chính quý II/2014.

Chiều : Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 49- CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác bảo hiểm y tế.

Ngày 17 (thứ 5) : Họp Thường trực Thành uỷ.

Ngày 18 (thứ 6) Sáng :- Đ/c Bí thư Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ phường Thanh Hải về kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị tổng kết 8 năm thực hiện Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam.

Chiều : Thường trực Thành ủy cùng lãnh đạo UBND thành phố làm việc với cấp uỷ, lãnh đạo Chi Cục thuế Phan Thiết về công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Ngày 21 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành uỷ cùng với lãnh đạo UBND thành phố làm việc với Đảng uỷ, lãnh đạo Công an thành phố về công tác đảm bảo an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2014.

Ngày 22, 23, 24 : Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

(thứ 3,4,5)

Ngày 25 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành uỷ viếng Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh; thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách tiêu biểu nhân kỷ niệm 67 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).

Ngày 28 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành uỷ cùng với UBND thành phố làm việc với sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận liên quan đến thực hiện công tác quy hoạch trên địa bàn thành phố.

Chiều :- Đ/c Bí thư Thành uỷ dự Lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất tại Liên đoàn Lao động tỉnh.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì họp giao ban Khối Dân vận - Mặt trận quý III/2014.

Ngày 29 (thứ 3) : Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 2)

Ngày 30 (thứ 4) Sáng : Dự Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Kết luận số 41- KL/TW của BBTTW Đảng (Khoá X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới, gắn với sơ kết 3 năm thực hiện công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên.

Chiều : Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ dự họp nghe và cho ý kiến tiến độ giải phóng mặt bằng công trình đường và cầu Hùng Vương.

Ngày 31 (thứ 5) : Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (Khoá XI).

Thành uỷ Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK