Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Hội Cựu chiến binh Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận với công tác xây dựng cơ sở Hội trong các Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

13.6.2014 - 10:28

Hội Cựu Chiến binh Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/01/2011 dưới lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Khối doanh nghiệp và Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Thuận.

 Cùng với việc xây dựng tổ chức cơ sở Hội CCB trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước theo Chỉ thị 487/TTg ngày 03/7/1997 của Thủ tướng Chính phủ, Hội CCB Khối doanh nghiệp Tỉnh Bình Thuận đã tổ chức khảo sát, vận động, thuyết phục và tiến hành xây dựng tổ chức cơ sở Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đạt nhiều kết quả.


Khi mới thành lập và đi vào hoạt động Hội CCB Khối được Hội CCB tỉnh bàn giao 09 tổ chức cơ sở Hội với 149 hội viên (trong đó có 01 cơ sở Hội cơ quan hành chính với 07 hội viên, 04 cơ sở Hội Doanh nghiệp Nhà nước với 59 hội viên, 04 cơ sở Hội doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 83 hội viên.

Đến tháng 01/2014 Hội CCB Khối doanh nghiệp có 22 cơ sở Hội với 438 hội viên (trong đó có 01 cơ sở Hội cơ quan hành chính với 08 hội viên, 07 cơ sở Hội cơ sở doanh nghiệp Nhà nước với 113 hội viên, 14 cơ sở Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu cực Nhà nước với 317 hội viên; với kết quả trên từ ngày thành lập đến nay hàng năm Hội Cựu chiến binh Khối doanh nghiệp đều hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển hội viên và tổ chức cơ sở Hội được giao.

Các cơ sở Hội CCB trong các doanh nghiệp đều xây dựng quy chế hoạt động cụ thể, phối hợp với cấp ủy, giám đốc doanh nghiệp tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ là một tổ chức chính trị- xã hội tại cơ sở theo quy định của điều lệ  Hội Cựu chiến binh Việt Nam; theo đó hàng năm các cơ sở Hội đã rà soát, bổ sung sửa đổi quy chế hoạt động cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình do đó các cơ sở Hội đã phát huy tốt vai trò là một tổ chức chính trị- xã hội tại cơ sở, được cấp ủy Đảng, Ban giám đốc và người lao động trong doanh nghiệp luôn tin tưởng và đánh giá cao vai trò đầu tàu gương mẫu của hội viên CCB trong các hoạt động như chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tham gia công tác xã hội từ thiện, đóng góp các quỹ từ thiện như ủng hộ lũ lụt, quỹ vì Trường sa thân yêu, quỹ xây dựng mái ấm đồng đội, thăm hỏi động viên nhau trong lúc gặp khó khăn; tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, về nguồn; giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ lòng yêu nước và truyền thống cách mạng của dân tộc; phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; nâng cao ý thức trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; thực hiện Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhiều cơ sở Hội và hội viên được các cấp khen thưởng.

Kết quả phân loại tổ chức cơ sở Hội hàng năm có 100% cơ sở Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 70% cơ sở Hội đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; Hội Cựu chiến binh Khối doanh nghiệp hàng năm đều được phân loại là đơn vị cấp trên cơ sở đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Tuy nhiên hiện nay Chính phủ mới có Chỉ thị 487/TTg quy định về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức cơ sở Hội trong các đơn vị hành chính, sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước chưa có quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ sở Hội Cựu chiến binh trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước do đó tổ chức cơ sở Hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước còn có những khó khăn trong việc xây dựng quy chế làm việc và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ cơ sở Hội.

Có được kết quả trên, trước hết là được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực Đảng ủy Khối doanh nghiệp và Ban Thường vụ, Thường trực Hội CCB tỉnh; sự phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ của các Ban xây dựng đảng của Đảng ủy Khối doanh nghiệp; các phòng Ban chuyên môn của Hội CCB tỉnh; sự quan tâm lãnh đạo của các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc; sự giúp đở của Hội đồng quản trị, giám đốc các doanh nghiệp có cơ sở Hội, trong đó có sự nhiệt tình, nhiệt huyết, năng động sáng tạo của đội ngũ cán bộ các cấp từ Hội Khối doanh nghiệp đến các cơ sở Hội.

Phát huy những kinh nghiệm và kết quả đã đạt được trong thời gian qua, với tinh thần trách nhiệm cao của tập thể cán bộ, hội viên trong toàn Hội, tin tưởng rằng trong thời gian đến công tác xây dựng tổ chức Hội CCB trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước sẽ ngày càng được củng cố và phát triển.

Nguyễn Tiến Tạ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 
 Gửi ý kiến bình luận

Tối đa 250 kí tự.

 


Android APK