Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 06 năm 2014

9.6.2014 - 19:52

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ tháng đầu năm 2014 và tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ theo Thông báo số 330-TB/TU, ngày 29/4/2014 của Văn phòng Tỉnh uỷ.


II. Họp Ban Thường vụ Thành uỷ:

- Lần 1 :

+ Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2014.

+ Công tác phát triển đảng viên.

+ Cho ý kiến thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Lần 2 :

+ Nghe và cho ý kiến tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm quý III/2014.

+ Công tác cán bộ.

III. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (lần thứ 28).

- Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng 6 tháng đầu năm, những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm 2014.

- Cho ý kiến thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

IV. Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 02 (thứ 2) Sáng : Giao ban các Thường trực.

Ngày 03 (thứ 3) Sáng: Thường trực Thành uỷ cùng với UBND thành phố làm việc với Cấp uỷ, Ban Giám đốc Công ty TNHH MTV công trình đô thị về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 7 tháng còn lại năm 2014.

Ngày 04 (thứ 4) Sáng : Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ phường Mũi Né về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 7 tháng còn lại năm 2014.

Chiều : Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ xã Thiện Nghiệp về tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ngày 05 (thứ 5) Chiều : Họp Bí thư cấp uỷ các phường, xã.

Ngày 06 (thứ 6)Chiều : Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì giao ban Khối Đảng.

Ngày 09 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị sơ kết rút kinh nghiệm qua kiểm tra việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chiều : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 95-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (Khoá XII) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới.

Ngày 10 (thứ 3) : - Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

- Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ cùng với Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố làm việc với UBND thành phố về công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Ngày 11 (thứ 4) : Thường trực Thành uỷ cùng với Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố làm việc với phòng TN - MT thành phố và Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố về thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai.

Ngày 12 (thứ 5) Sáng : Đ/c Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố nghe UBND thành phố, các Ban HĐND thành phố và Văn phòng HĐND - UBND thành phố báo cáo kết quả thực hiện các công việc chuẩn bị tổ chức kỳ họp thứ 8 - HĐND thành phố.

Chiều : Thường trực Thành uỷ cùng Thường trực Tỉnh đoàn làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn về kết quả triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên 6 tháng đầu năm 2014 và “Năm thanh niên tình nguyện”

Ngày 13 (thứ 6) : Thường trực Thành uỷ cùng với Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố làm việc với Ban quản lý dự án thành phố về kết quả thực hiện công tác xây dựng cơ bản.

Ngày 16 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành ủy làm việc với Tổ Khảo sát việc thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Chiều : Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 1)

Ngày 17 (thứ 3) : Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 1 tiếp theo)

Ngày 18 (thứ 4) : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở.

Ngày 19 (thứ 5) : Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố (lần thứ 28).

Ngày 20 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở.

Chiều : Đ/c Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh uỷ làm việc với Thường trực Thành uỷ về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và công tác Dân vận, Mặt trận, đoàn thể.

Ngày 23 (thứ 2) : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở.

Ngày 24 (thứ 3) : Thường trực Thành uỷ cùng với UBND thành phố làm việc với Đảng uỷ và lãnh đạo Công an thành phố về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2014.

Ngày 25, 26 (thứ 4, 5) : Đ/c Bí thư Thành uỷ dự họp Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Ngày 27 (thứ 6) : Thường trực Thành uỷ kiểm tra công tác tổ chức bầu cử Trưởng khu phố, thôn nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Ngày 29 (chủ nhật) : Bầu cử trực tiếp Trưởng khu phố, thôn nhiệm kỳ 2014 - 2016.

Ngày 30 (thứ 2) : Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 2)./.

Thành uỷ Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK