Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
GIỚI THIỆU | BCH ĐẢNG BỘ

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2010 - 2015

2.12.2015 - 8:0

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2010 - 2015


     

Huỳnh Văn Tí

Ngày, tháng, năm sinh: 12/10/1956

Chức vụ hiện nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Bình Thuận

Nguyễn Mạnh Hùng

Ngày, tháng, năm sinh: 21/6/1960

Chức vụ hiện nay: Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh

 Lê Tiến Phương

Ngày, tháng, năm sinh: 02/02/1957

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh

 

 Dương Văn An

Ngày, tháng, năm sinh: 15/02/1971

Chức vụ hiện nay: Phó Bí thư Tỉnh ủy

Luân chuyển về làm Phó Bí thư Tỉnh ủy từ ngày 03/3/2014

 

Trương Quang Hai

Ngày, tháng, năm sinh: 26/7/1959

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

 

Lương Văn Hải

Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1960

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Hoàng Đình Nghĩa

Ngày, tháng, năm sinh: 20/12/1959

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

 

Nguyễn Ngọc

Ngày, tháng, năm sinh: 12/01/1958

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh

 

Bùi Thế Nhân

Ngày, tháng, năm sinh: 07/07/1967

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

Phan Công Ngôn

Ngày, tháng, năm sinh: 26/9/1963

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Chỉ Huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 02/02/2015.

 Châu Minh Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1958

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

 

Nguyễn Thu Sơn

Ngày, tháng, năm sinh: 15/5/1962

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Bí thư Thành ủy Phan Thiết

 

Nguyễn Thành Tâm

Ngày, tháng, năm sinh: 14/8/1958

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

Nguyễn Văn Thân

Ngày, tháng, năm sinh: 07/7/1958

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Giám đốc Công an tỉnh

 

Phan Văn Đăng

Ngày, tháng, năm sinh: 24/5/1965

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

Bổ sung Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 27/01/2014

 

 

Nguyễn Ngọc Hai

Ngày, tháng, năm sinh: 31/12/1962

Chức vụ hiện nay: Ủy viên BTV, Bí thư Thị ủy La Gi

 

 

 

Mai Xuân Bá

Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1955

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo

 

Huỳnh Thanh Cảnh

Ngày, tháng, năm sinh:10/11/1961

Chức vụ: TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

 

Nguyễn Ngọc Chỉnh

Ngày, tháng, năm sinh: 27/3/1960

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Bắc

 

 

Ngô Minh Chính

Ngày, tháng, năm sinh: 01/9/1960

Chức vụ: TUV, Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch

 

 

 

Phạm Ngọc Chính

Ngày, tháng, năm sinh: 10/10/1960

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Huyện ủy Tánh Linh

 

Phan Thanh Chính

Ngày, tháng, năm sinh: 20/01/1958

Chức vụ hiện nay: TUV, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh 

 

Tăng Việt Cường

Ngày, tháng, năm sinh: 24/10/1957

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Tài chính

 

Nguyễn Hoài Anh

Ngày, tháng, năm sinh: 02/5/1977

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Huyện ủy Tuy Phong

 

Đặng Văn Định

Ngày, tháng, năm sinh: 28/10/1958

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Phan Thiết- Chủ tịch HĐND Thành phố Phan Thiết

 

Huỳnh Giác

Ngày, tháng, năm sinh: 24/11/1958

Chức vụ hiện nay: TUV, Trưởng Ban Quản lý Khu Công nghiệp

 

Nguyễn Đức Hoà

Ngày, tháng, năm sinh: 10/4/1963

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Kế hoạch & Đầu tư

 

Huỳnh Văn Hưng

Ngày, tháng, năm sinh: 10/7/1967

Chức vụ hiện nay: TUV, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh

 

Tạ Thị Thu Hương

Ngày, tháng, năm sinh: 04/7/1963

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy

 

 

Lê Tấn Lai

Ngày, tháng, năm sinh: 22/9/1958

Chức vụ hiện nay: TUV, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy

 

 

Phạm Ngọc Long

Ngày, tháng, năm sinh: 03/5/1956

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

 

 

Hồng Thanh Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 08/8/1961

Chức vụ hiện nay:TUV, Bí thư Huyện ủy Hàm Thuận Nam

 

 

Phạm Văn Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 26/5/1971

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải

 

Trần Văn Nhựt

Ngày, tháng, năm sinh: 25/02/1957

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Công thương

 

Huỳnh Tấn Pháp

Ngày, tháng, năm sinh: 09/10/1956

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Linh

 

Nguyễn Thị Phúc

Ngày, tháng, năm sinh: 19/5/1965

Chức vụ hiện nay: TUV, ĐBQH chuyên trách đơn vị tỉnh Bình Thuận 

 

 

Hồ Trung Phước

Ngày, tháng, năm sinh: 04/12/1960

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ 

 

 

Lê Thị Bạch Phượng

Ngày, tháng, năm sinh: 02/12/1960

Chức vụ hiện nay: TUV, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

 

Nguyễn Ngọc Quang

Ngày, tháng, năm sinh: 01/01/1957

Chức vụ hiện nay: TUV, Chánh án Toà án Nhân dân tỉnh

 

Võ Duy Quang

Ngày, tháng, năm sinh: 10/12/1958

Chức vụ hiện nay: TUV, Viện trưởng Viện Kiểm sát ND tỉnh

 

Mai Sên

Ngày, tháng, năm sinh: 30/9/1956

Chức vụ hiện nay: TUV, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh

 

Trần Sĩ Tá

Ngày, tháng, năm sinh: 21/7/1956

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Giám đốc Công an tỉnh

 

Nguyễn Văn Tài

Ngày, tháng, năm sinh: 20/7/1957

Chức vụ hiện nay: TUV, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh

 

Nguyễn Thị Minh Tâm

Ngày, tháng, năm sinh: 24/3/1967

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

Phùng Thị Thọ

Ngày, tháng, năm sinh: 25/10/1961

Chức vụ hiện nay: TUV, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND Thị xã LaGi

 

Trịnh Văn Thu

Ngày, tháng, năm sinh: 21/05/1956

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Huyện ủy Hàm Tân

 

Phạm Văn Long

Ngày, tháng, năm sinh: 29/6/1964

Chức vụ hiện nay: TUV, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh

Bổ sung Tỉnh ủy viên từ ngày 7/3/2013 

 

 

Huỳnh Đa Trung

Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1958

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh

 

 

Lê Hồng Văn

Ngày, tháng, năm sinh: 21/09/1959

Chức vụ hiện nay: TUV, Tổng Biên tập Báo Bình Thuận

 

Đinh Lưu Vân

Ngày, tháng, năm sinh:18/05/1957

Chức vụ hiện nay:TUV, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng cộng đồng Bình Thuận

 

Nguyễn Thị Mộng Vân

Ngày, tháng, năm sinh: 14/11/1962

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh

 

Nguyễn Thanh Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 12/11/1965

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Nội vụ

Bổ sung Tỉnh ủy viên từ ngày 07/3/2013

 

Bố Thị Xuân Linh

Ngày, tháng, năm sinh: 01/3/1970

Chức vụ hiện nay: TUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Bổ sung Tỉnh ủy viên từ ngày 07/3/2013

 

Mai Kiều

Chức vụ hiện nay: TUV, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày, tháng, năm sinh: 20/10/1963

Bổ sung Tỉnh ủy viên từ ngày 18/9/2014

 

Tiêu Hồng Phúc

Ngày, tháng, năm sinh: 15/10/1979

Chức vụ hiện nay: TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn

Bổ sung Tỉnh ủy viên từ ngày 18/9/2014

Đinh Ngọc Toàn

Ngày, tháng, năm sinh: 12/12/1961

Nghỉ hưu từ ngày 01/3/2013

 

 

 

Đỗ Ngọc Niễn

Ngày, tháng, năm sinh: 16/8/1958

Chức vụ hiện nay: Đại biểu Quốc hội Chuyên trách đơn vị Tỉnh Bình Thuận

Thôi tham gia Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy từ ngày 02/02/2015.

Trần Minh Bảy

Ngày, tháng, năm sinh: 15/6/1956

Nghỉ hưu từ ngày 01/12/2013

 

 

 

Lâm Quang Hiền

Ngày, tháng, năm sinh: 28/4/1955

Từ trần

 

 

 

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK