Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI DOANH NGHIỆP | TIN HOẠT ĐỘNG

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2014

27.5.2014 - 8:22

Chiều ngày 26/5/2014, Thường trực Đảng ủy Khối Danh nghiệp tổ chức cuộc họp định kỳ với đồng chí trưởng, phó các Ban, Văn phòng, Đoàn thể Khối để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2014. Đồng chí Nguyễn Đức Hạnh – Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì cuộc họp.


Nhìn chung, trong tháng 5, tập thể các ban đã tham mưu thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Nổi bật là việc tập trung triển khai các bước xây dựng Đề án “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận trong tình hình mới”; tổ chức quán triệt Hiến pháp năm 2013, các Quyết định số 217, 218-QĐ/TW, kết hợp thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và tình hình biển đảo cho các đồng chí cán bộ chủ chốt trong doanh nghiệp; tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013. Bên cạnh đó, trong tháng tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới; tổ chức kiểm tra, giám sát cơ sở đảng và đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra; kịp thời xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ của các Ban, Văn phòng, Đoàn thể Khối thời gian qua. Theo đó, đồng chí chỉ đạo trưởng các ban, đoàn thể khắc phục các hạn chế, đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc để tham mưu thực hiện có chất lượng tốt nhất các nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Khối trong tháng 6/2014, tiến tới hoàn thành các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm theo chương trình, kế hoạch.

Văn phòng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK