Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 05 năm 2014

9.5.2014 - 13:24

I- Những nhiệm vụ trọng tâm

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh thu ngân sách.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô và dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm. Theo dõi, xử lý tình hình xâm thực biển.

- Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng đối với các công trình trọng điểm trên địa bàn.

- Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện ý kiến kết luận của Thường trực Tỉnh uỷ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ theo Thông báo số 330-TB/TU, ngày 29/4/2014 của Văn phòng Tỉnh uỷ.


II- Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 05 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự sinh hoạt truyền thống chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954- 07/5/2014).

Ngày 06 (thứ 3) : Thường trực Thành uỷ dự họp ở tỉnh liên quan đến việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân Golf Phan Thiết sang đất ở đô thị.

Ngày 07 (thứ 4) Sáng : Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ tiếp xúc cử tri tại phường Lạc Đạo.

Ngày 08 (thứ 5) Sáng : Giao ban các Thường trực.

Chiều : Thường trực Thành uỷ chủ trì giao ban Khối Đảng.

Ngày 09 (thứ 6) Sáng : Họp Bí thư cấp uỷ các phường, xã.

Ngày 12, 13 (thứ 2, 3) : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở

Ngày 14 (thứ 4) Sáng : Hội nghị quán triệt và triển khai Kết luận số 92-KL/TW của Bộ Chính trị ( khoá XI ) về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị ( khoá IX ) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Trao quyết định khen thưởng cho các tổ chức đảng đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh tiêu biểu” cấp tỉnh năm 2013.

Ngày 15 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 9 (khóa XI).

Ngày 16 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành uỷ nghe và cho ý kiến về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình đường và cầu Hùng Vương.

Ngày 19 (thứ 2) Sáng:- Thường trực Thành uỷ tổ chức dâng hoa viếng Bác nhân kỷ niệm 124 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2014) tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Bình Thuận.

- Thường trực Thành uỷ dự họp nghe và cho ý kiến về tiêu chí tuyển sinh lớp 1 (năm học 2014 - 2015).

Ngày 20 (thứ 3) : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở

Ngày 21 (thứ4) : Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW về “ Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quyết định số 218-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ”.

Ngày 22 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị công tác Văn phòng cấp uỷ 2 năm (2012 -2013).

Ngày 23 (thứ 6) Sáng : Đ/c Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ - Chủ tịch HĐND thành phố cùng với Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố.

Chiều : Thường trực Thành uỷ dự họp Chi bộ Văn phòng Thành ủy.

Ngày 26 (thứ 2) Sáng : Họp Thường trực Thành uỷ.

Chiều : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án 920 của tỉnh.

Ngày 27 (thứ 3) Sáng : Họp Thường trực Thành uỷ.

Chiều : Thường trực Thành uỷ nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí tháng 5/2014.

Ngày 28, 29 (thứ 4, 5) : Họp Ban Thường vụ Thành uỷ.

Ngày 29 (thứ 5) Chiều : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giải phóng mặt bằng nâng cấp, mở rộng quốc lộ IA.

Ngày 30 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 15/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Chiều : Thường trực Thành uỷ nghe và cho ý kiến tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình đường và cầu Hùng Vương.

Thành uỷ Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK