Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

25.4.2014 - 16:0

Thực hiện kế hoạch luân chuyển cán bộ của tỉnh, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chyển về làm Bí thư Huyện ủy Tuy Phong.


          Để kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh đoàn, sau khi thực hiện đầy đủ các bước theo quy trình và theo kết quả bầu cử và đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn,  ngày 11/4/2014, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã có Quyết định số 740-QĐ/TWĐTN-BTC công nhận đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận, nhiệm kỳ 2012 -2017.

Nguyễn Thị Thu Hương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK