Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Thành lập Đảng bộ cơ sở xã Phan Tiến huyện Bắc Bình

25.4.2014 - 15:31

Tỉnh Bình Thuận có 8 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; có 127 đơn vị hành chính cấp cơ sở (gồm: 96 xã, 19 phường, 12 thị trấn), có 704 thôn, khu phố (455 thôn, 249 khu phố); phân loại theo Nghị định số 159/2005/NĐ-CP, ngày 27/12/2005 của Chính phủ thì tỉnh ta có 80 xã loại I; 43 xã loại II; 4 xã loại III, theo Nghị định 92/NĐ-CP của Chính phủ về bố trí cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, theo đó xã loại I được bố trí 11 cán bộ và 14 công chức chuyên môn; xã loại II được bố trí 11 cán bộ và 12 công chức chuyên môn; xã loại III được bố trí 10 cán bộ và 11 công chức chuyên môn.  


         Năm 2013, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình đã tập trung chỉ đạo các ban xây dựng Đảng của Huyện ủy và chi ủy, chi bộ xã Phan Tiến chuẩn bị các điều kiện về bồi dưỡng phát triển đảng viên mới ở địa bàn dân cư, củng cố nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ xã Phan Tiến để năm 2014 đủ điều kiện thành lập đảng bộ cơ sở. Ngày 21/4/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình đã ban hành Quyết định số 1542-QĐ/HU về “thành lâp Đảng bộ cơ sở xã Phan Tiến” trực thuộc Huyện ủy Bắc Bình gồm 6 chi bộ với 37 đảng viên; chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 9 đồng chí, Ban Thường vụ Đảng ủy gồm 3 đồng chí, đồng chí Mang Lẽo nguyên Bí thư chi bộ xã, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Mang Tanh nguyên Phó Bí thư chi bộ xã được chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy xã. Việc thành lập Đảng bộ cơ sở xã Phan Tiến là kết quả của sự chỉ đạo tập trung, quyết liệt của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình nhằm thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

          Tính đến nay Tỉnh Bình Thuận đã có 125 đảng bộ cơ sở cấp xã/127 xã, phường, thị trấn; còn 2 chi bộ cơ sở (chi bộ xã Phan Lâm, chi bộ xã Phan Điền huyện Bắc Bình) là xã vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số cũng đang được Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Bình tập trung chỉ đạo để đến năm 2015 đủ điều kiện Thành lập đảng bộ cơ sở./.       

Lê Đình Chương
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK