Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Phòng cơ sở Đảng và Đảng viên hoàn thành xuất sắc các nội dung đăng ký thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2014)

25.4.2014 - 15:12

Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/BTCTU ngày 06/12/2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về triển khai thực hiện thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 -07/5/2014); trên cơ sở các nội dung đã đăng ký thực hiện trong đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 60 năm chiến thắng điện biên phủ (07/5/1954 – 07/5/2014) Phòng Cơ sở đảng và đảng viên đã phát động phong trào thi đua, động viên, phân công cụ thể cho từng cá nhân để thực hiện hoàn thành các nội dung đã đăng ký, kết quả như sau:


             1. Đã thực hiện tốt vai trò tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng Đảng, các đoàn thể của tỉnh chuẩn bị nội dung, tổ chức thành công Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014 của Ban Chỉ đạo; sau Hội nghị đã phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy kịp thời thông báo các kết luận của Ban Chỉ đạo và theo dõi việc triển khai nhiệm vụ năm 2014 của các ban chỉ đạo cấp huyện, đồng thời ban hành Kế hoạch kiểm tra, thành lập 3 đoàn kiểm tra để kiểm tra tình hình và kết quả thực hiện các nội dung công tác xây dựng đảng, các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước tại các huyện Bắc Bình, Hàm Thuận Nam và Đức Linh (sẽ tiến hành kiểm tra trong tháng 7/ 2014).
             2. Đã đôn đốc, nhắc nhở, tổng hợp số liệu và tình hình từ báo cáo của các cấp ủy, ban tổ chức cấp ủy trực thuộc tỉnh xây dựng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và Lãnh đạo Ban các báo cáo về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; báo cáo tự phê bình và phê bình năm 2013; báo cáo công tác nghiệp vụ đảng viên năm 2013.
           3. Tích cực, chủ động thực hiện việc thẩm định, đề xuất Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận và khen thưởng 40 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp tỉnh và 4 đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013; Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đã thực hiện chính xác, kịp thời việc soạn thảo và phát hành các văn bản thông báo, các quyết định công nhận và in bằng khen.
             4. Thực hiện đảm bảo tiến độ, đúng quy trình, có chất lượng việc dự thảo, lấy và nghiên cứu tiếp thu ý kiến góp ý, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận về nhận xét, đánh giá 45/50 cán bộ các chức danh chủ chốt 15 cấp ủy trực thuộc tỉnh năm 2013.
            5. Đội ngũ cán bộ, đảng viên của phòng phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất được phân công, chấp hành tốt nội quy, quy định của cơ quan, công đoàn, chi bộ; duy trì nề nếp sinh hoạt phòng, tổ công đoàn, tổ đảng./.

Võ Duy Quý
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK