Hôm nay, ngày 14 tháng 12 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
THÀNH UỶ PHAN THIẾT | LỊCH CÔNG TÁC

Phan Thiết - Chương trình công tác tháng 03 năm 2014

24.4.2014 - 10:16

I. Những nhiệm vụ trọng tâm:

- Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2014 theo Kết luận số 546-KL/TU, ngày 16/12/2013 của Thành uỷ và Nghị quyết của HĐND thành phố.

- Chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô và dịch bệnh trên người, gia súc, gia cầm.

- Tập trung chỉ đạo giải phóng mặt bằng để khởi công sân bay Phan Thiết, nâng cấp, mở rộng Quốc lộ IA, cầu, đường Hùng Vương và hai bên đường 706B.

- Tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu quý I/2014.

- Tập trung chỉ đạo lập lại trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.


II. Chương trình công tác cụ thể:

Ngày 01 (thứ 7) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự lễ ra quân huấn luyện năm 2014.

Ngày 03 (thứ 2) Chiều: Hội nghị tổng kết 10 triển khai thực hiện Chương trình hành động 32-NQ/TU của Thành uỷ Phan Thiết ( khoá VIII ); 04 năm thực hiện Kết luận 93-KL/TU của Tỉnh uỷ (khoá XI) về đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

Ngày 04 (thứ 3) : Thường trực Thành uỷ dự họp tại UBND tỉnh về chuyển đổi mục đích sử dụng đất của dự án Ocean Dunces Golf Club sang đất ở đô thị và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2014.

Ngày 05 (thứ 4) Sáng : Giao ban các Thường trực.

Chiều : Dự họp nghe và cho ý kiến công tác lập lại trật tự đô thị gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị năm 2014.

Ngày 06 (thứ 5) Sáng : Họp Bí thư cấp uỷ các phường, xã.

Chiều : Dự họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình đường và cầu Hùng vương.

Ngày 07 (thứ 6) Sáng :- Thường trực Thành uỷ nghe và cho ý kiến về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ IA.

- Thường trực Thành uỷ làm việc với Thường trực HĐND, các ban HĐND và Văn phòng HĐND-UBND thành phố.

Chiều : Thường trực Thành uỷ cùng với UBND thành phố làm việc với sở Tài Chính và các ngành của tỉnh liên quan đến công tác điều hành chi ngân sách của địa phương và xây dựng nông thôn mới.

Ngày 10 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành uỷdự hội nghị giao ban trực tuyến với tỉnh liên quan đến dự án mở rộng Quốc lộ I A.

Chiều : Thường trực Thành uỷ chủ trì giao ban Khối Đảng.

Ngày 11 (thứ 3)Sáng : Thường trực Thành uỷ nghe đánh giá công tác xây dựng nông thôn mới năm 2013 và triển khai nhiệm vụ chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2014.

Chiều : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị toạ đàm xoá trắng đảng viên ở các trường học và trạm y tế các phường, xã.

Ngày 12 (thứ 4) : Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 1)

Ngày 13 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ phường Phú Hài về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 01/10/2012 và Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 27/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Ngày 14 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành uỷ đi cơ sở.

Chiều : Thường trực Thành uỷ nghe và cho ý kiến về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ IA.

Ngày 17 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành uỷdự hội nghị giao ban trực tuyến với tỉnh liên quan đến dự án mở rộng Quốc lộ I A.

Chiều : Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ phường Thanh Hải về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 01/10/2012 và Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 27/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Ngày 18 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2013; phát động ký kết giao ước thi đua năm 2014.

Chiều : Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ phường Phú Thuỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013; việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU, ngày 01/10/2012 và Kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 27/9/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn.

Ngày 19 (thứ 4) Sáng : Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Kế hoạch số 45-KH/TU của Tỉnh ủy (khóa XII); Chỉ thị số 40-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 27- CT/TU và Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII).

Chiều : Thường trực Thành uỷ làm việc với Ban Tuyên giáo Thành uỷ để nghe và cho ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong công tác biên soạn lịch sử Đảng bộ phường, xã.

Ngày 20 (thứ 5) Sáng : Thường trực Thành uỷ làm việc với Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố về công tác chuẩn bị cho Đại hội Mặt trận nhiệm kỳ 2014 - 2019.

Chiều : Thường trực Thành uỷ dự Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân 2014.

Ngày 21 (thứ 6) Chiều : Thường trực Thành uỷ nghe và cho ý kiến về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ IA.

Ngày 24 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự hội nghị giao ban trực tuyến với tỉnh liên quan đến dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ I A.

Ngày 25 (thứ 3) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự hội nghị tọa đàm thực hiện Nghị định 130/2005/NĐ-CP, ngày 17/10/2005 và Nghị định 43/2006/NĐ-CP, ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Chiều: Hội nghị bàn giao phiếu góp ý đảng viên đang công tác về nơi cư trú năm 2014.

Ngày 26 (thứ 4) Sáng : Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ về một số nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian đến.

Chiều : Thường trực Thành uỷ làm việc với Đảng uỷ và tập thể lãnh đạo Công an thành phố về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Ngày 27 (thứ 5) : Họp Ban Thường vụ Thành uỷ (lần 2)

Ngày 28 (thứ 6) Sáng : Thường trực Thành uỷ dự họp trực tuyến với Tỉnh uỷ về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I/2014.

Ngày 31 (thứ 2) Sáng : Thường trực Thành uỷ chủ trì họp Ban chỉ đạo quy chế dân chủ thành phố quý I/2014.

Chiều : Thường trực Thành uỷ chủ trì giao ban Khối Dân vận - Mặt trận quý I/2014.

Thành uỷ Phan Thiết
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK