Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | GIỚI THIỆU

HỘI THẢO LẦN THỨ I LỊCH SỬ NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH BÌNH THUẬN (giai đoạn 1930 - 2015)

23.4.2014 - 7:52

Nhằm ghi lại công lao của những cán bộ, đảng viên làm công tác tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ lịch sử; rút ra những bài học kinh nghiệm, đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước của quân dân tỉnh ta trong đó có phần đóng góp không nhỏ của ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận cho thế hệ mai sau. Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận tiến hành biên soạn tập LỊCH SỬ NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH BÌNH THUẬN (1930 - 2015) phản ánh công tác ngành tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh Bình Thuận qua các chặng đường lịch sử đã diễn ra từ năm 1930 đến năm 2015 trên quê hương Bình Thuận.


Ngày 22/4/2014, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bình Thuận đã tổ chức Hội thảo lần thứ nhất I,  đồng chí Lương Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn lịch sử, chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo đặc biệt có các đồng chí nguyên là Lãnh đạo Ban và Trưởng phòng của ngành tổ chức xây dựng Đảng qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và thời kỳ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội thảo các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến có giá trị, quý báu, mang tính lịch sử, góp phần hoàn thiện nội dung của tập Lịch sử, giúp Ban biên soạn tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung để hoàn chỉnh tập Lịch sử ngành tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận./.

Phạm Thị Thúy Phượng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK