Hôm nay, ngày 23 tháng 6 năm 2018
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015

21.4.2014 - 8:41

Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ trong hai năm 2014 - 2015 phải thực sự thiết thực, tiết kiệm, quy mô tương xứng với ý nghĩa lịch sử của từng sự kiện, có trọng tâm, trọng điểm. Chỉ tổ chức kỷ niệm năm tròn (số năm kỷ niệm của sự kiện có chữ số cuối cùng là 0) ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, huyện, ngày truyền thống của các ngành, đoàn thể. 


Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,  đoàn thể các cấp trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung, ý nghĩa các ngày lễ, sự kiện lịch sử lớn, nổi bật của đất nước và của tỉnh trong 02 năm 2014 – 2015, thông qua đó giáo dục, nâng cao lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, truyền thống cách mạng, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng thời, tếp tục đổi mới nội dung, hình thức các hoạt động kỷ niệm theo hướng dấy lên mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh trong 02 năm 2014 - 2015, góp phần hoàn thành đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đề ra. Kịp thời biểu dương, nhân điển hình những gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội.

Ban Thường vụ các huyện, thị, thành uỷ dồn sức tập trung tăng cường lãnh đạo và triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 16/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo đẩy mạnh phong trào thi đua trên từng địa bàn khu phố, thôn (bản). Mỗi huyện, thị xã, thành phố, từng xã, phường, thị trấn, khu phố, thôn (bản), từng cơ quan, đơn vị, tổ chức Mặt trận, đoàn thể các cấp chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện ít nhất 01 công trình hoặc phần việc góp phần giải quyết những nhu cầu thiết yếu tại địa phương, đơn vị.

Đính kèm: http://binhthuancpv.org.vn/Document.aspx?ID=223&T=2

VPTU
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK