Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Sớm khởi công dự án chuyển nước từ đập Ba Bàu về xã Hàm Thạnh và xã Hàm Cần

14.4.2014 - 11:21

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy khi đi kiểm tra tình hình khô hạn tại xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam vào sáng ngày 11/4/2014.


Theo báo cáo của lãnh đạo xã Hàm Cần, hiện nay, có 645/888 hộ dân của xã bị thiếu nước sinh hoạt do hạn hán kéo dài. Trước đây, đa số người dân trong xã sử dụng nguồn nước sạch từ 06 giếng khoan ở xã Hàm Thạnh thuộc hệ thống nước của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh chuyển về, nhưng đến cuối năm 2012 các giếng khoan này cũng bị cạn kiệt. Thời gian gần đây, nhân dân sử dụng nước sinh hoạt từ sông Linh hoặc đào giếng nhưng hiện nay các nguồn nước này cũng khô cạn.

Từ thực trạng nêu trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư dự án nối mạng chuyển nước từ đập Ba Bàu về xã Hàm Thạnh và xã Hàm Cần - huyện Hàm Thuận Nam (đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt với chiều dài tuyến ống gần 6 km, tổng vốn đầu tư gần 6 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn và nguồn vốn ngân sách của tỉnh); phấn đấu hoàn thành hồ sơ, thủ tục để khởi công trong tháng 5/2014, sớm phục vụ nước sinh hoạt cho người dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý lãnh đạo xã Hàm Cần tập trung lãnh đạo, vận động đồng bào không trồng mới cây thanh long trong mùa khô để ưu tiên nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt của nhân dân trong vùng.

HMT
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK