Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ nào làm tốt công tác lãnh đạo tự kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực thì đó mới là chi bộ mạnh

14.4.2014 - 10:54

Đó là ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại các buổi kiểm tra công tác lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các Sở: Xây dựng, Lao động - TBXH và Kế hoạch - Đầu tư  trong các ngày 08 và 10/4/2014 vừa qua.


Tại các buổi kiểm tra các đơn vị nói trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những kết quả đã đạt được của cấp ủy và lãnh đạo các đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí thời gian qua. Kết quả đáng ghi nhận là: Việc tổ chức học tập và triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các kế hoạch, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống tham nhũng, lãng phí được các đơn vị thực hiện khá kịp thời và nghiêm túc; qua đó, ý thức phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tinh thần, trách nhiệm, tác phong công tác của cán bộ, công chức được nâng lên, phát huy khá tốt vai trò tham mưu UBND tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực xây dựng, kế hoạch đầu tư và lao động, thương binh xã hội, góp phần thực hiện có kết quả vào nhiệm vụ chung của tỉnh.

Đồng chí Huỳnh văn Tí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra tại Sở Lao động Thương binh và xã hội

Tuy nhiên, qua trực tiếp kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra những mặt còn hạn chế, lúng túng trong công tác lãnh đạo phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đó là: Việc học tập, quán triệt về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức chưa được sâu kỹ; trách nhiệm người đứng đầu từng cấp trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa được xác định rõ ràng; giải pháp về phòng, chống tham nhũng còn nhiều lúng túng; công tác tự kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng vẫn còn là khâu yếu.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới, cần phát huy đúng mức vai trò của người đứng đầu các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng; trong các buổi sinh hoạt định kỳ từng chi bộ phải tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo phòng, chống tham nhũng; Chi bộ nào làm tốt công tác lãnh đạo tự kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực thì đó mới là chi bộ mạnh./.

Tuyết Hồng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK