Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề ra một số nội dung nhằm nâng cao chất lượng tin, bài viết cập nhật trên trang thông tin điện tử Tỉnh ủy

14.4.2014 - 10:6

Ngày 10/4/2014, đồng chí Nguyễn Thị Minh Tâm - Phó Trưởng Ban thường trực, Tổ trưởng Tổ biên tập đã chủ trì cuộc họp nhằm đề ra một số nội dung nâng cao chất lượng tin, bài viết trên trang thông  tin điện tử tỉnh ủy. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là thành viên trong Tổ biên tập. Sau khi trao đổi, thảo luận, Tổ biên tập thống nhất một số nội dung như sau:


        - Để đảm bảo tính chính thống nguồn gốc thông tin, tính chất, độ mật thông tin trong quá trình duyệt tin, bài viết; khi công chức, chuyên viên viết tin, bài phải trình trưởng phòng và lãnh đạo Ban phụ trách trực tiếp duyệt tin, bài trước khi chuyển qua chuyên viên Quản trị mạng (bản giấy đã được duyệt chính thức và tập tin) để đưa lên trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy.
(khi  có hướng dẫn mới của Văn phòng Tỉnh ủy , tổ Biên tập sẽ có thông báo điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp).
       - Quản trị mạng và các thành viên trong Tổ Biên tập có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các thông tin phản hồi trên trang thông tin điện tử của Tỉnh ủy thuộc lĩnh vực tổ chức xây dựng đảng để xử lý kịp thời.
        - Văn phòng Ban và quản trị mạng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp việc viết tin, bài của các phòng chuyên môn theo chỉ tiêu được giao, báo cáo kết quả việc thực hiện viết tin, bài cho đồng chí Tổ trưởng Tổ biên tập vào cuối mỗi tuần. Định kỳ 6 tháng, năm, Tổ biên tập họp đánh giá, phân loại chất lượng tin, bài viết, đề xuất đồng chí Trưởng Ban biểu dương, khen thưởng kịp thời những tin, bài viết đạt chất lượng tốt, vượt chỉ tiêu giao./.

 

Ung Quốc Hùng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK