Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Khen thưởng 40 tổ chức đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu và 04 đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh Năm 2013

2.4.2014 - 15:56

Ngày 28/3/2014, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ký Quyết định khen thưởng 40 tổ chức đảng TSVM tiêu biểu và 4 đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh năm 2013, bao gồm:

có 26 cơ sở đảng TSVM tiêu biểu cấp tỉnh được nhận Bằng khen (6 cơ sở đảng đạt năm thứ nhất; 3 cơ sở đảng đạt 2 năm liên tục; 4 cơ sở đảng đạt 3 năm liên tục; 3 cơ sở đảng đạt 4 năm liên tục; 3 cơ sở đảng đạt 7 năm liên tục; 1 cơ sở đảng đạt 9 năm liên tục; 2 cơ sở đảng đạt 11 năm liên tục; 1 cơ sở đảng đạt 12 năm liên tục; 2 cơ sở đảng đạt 14 năm liên tục và 1 cơ sở đảng đạt 17 năm liên tục); 10 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đạt TSVM tiêu biểu cấp tỉnh được nhận Bằng khen; 4 cơ sở đảng TSVM tiêu biểu cấp tỉnh được tặng Cờ và 4 đảng viên xuất sắc tiêu biểu cấp tỉnh được tặng Bằng khen./.

Lê Thị Bảo Chi
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK