Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2017
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | GIỚI THIỆU

Danh sách tài khoản hộp thư điện tử công vụ Trường Chính trị Bình Thuận

6.1.2015 - 16:2

Danh sách tài khoản hộp thư điện tử công vụ Trường Chính trị Bình Thuận


Stt

Tài khoản email

Họ và tên

Chức vụ

1

tct@binhthuan.gov.vn

Hộp thư của trường

 

Ban Giám hiệu

2

bichntt@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Thuận Bích

Hiệu trưởng

3

quanlt@tct.binhthuan.gov.vn

Lê Trung Quân

P. Hiệu trưởng

4

duydv@tct.binhthuan.gov.vn

Dụng Văn Duy

P. Hiệu trưởng

Khoa Lý luận Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

5

hieunth@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Hồng Hiếu

Trưởng khoa

6

thuongdt@tct.binhthuan.gov.vn

Đinh Thị Thương

Giảng viên

7

tuannv@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Tuấn

8

trangdtt@tct.binhthuan.gov.vn

Đào Thị Thùy Trang

Chuyên viên

9

loannt@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Loan

Giảng viên

Khoa Dân vận

10

hoaittm@tct.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Minh Hoài

Trưởng khoa

11

haivtt@tct.binhthuan.gov.vn

Võ Thị Thanh Hải

P. Trưởng khoa

12

thuyttl@tct.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Lệ Thủy

Giảng viên

13

hains@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Sĩ Hải

Khoa Xây dựng đảng

14

vanltt@tct.binhthuan.gov.vn

Lê Thị Tuyết Vân

Trưởng khoa

15

congdt@tct.binhthuan.gov.vn

Đặng Tấn Công

P. Trưởng khoa

16

trihtm@tct.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Thị Minh Trí

P. Trưởng khoa

17

hienntt@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên

     Khoa Nhà nước và Pháp luật

18

hand@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Duy Hà

Trưởng khoa

19

huynhbk@tct.binhthuan.gov.vn

Bùi Khắc Huỳnh

P. Trưởng khoa

20

thaopt@tct.binhthuan.gov.vn

Phan Thị Thảo

Chuyên viên

21

ngannlt@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Lê Thảo Ngân

22

nganptb@tct.binhthuan.gov.vn

Phạm Thị Bích Ngân

Phòng Đào tạo

23

phongdt@tct.binhthuan.gov.vn

Phòng Đào tạo

 

24

trungnh@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Hữu Trung

Trưởng phòng

25

yenntn@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Như Yến

P. trưởng phòng

26

thuanvtx@tct.binhthuan.gov.vn

Võ Thị Xuân Thuận

27

hanghtm@tct.binhthuan.gov.vn

Hồ Thị Mỹ Hằng

Chuyên viên

28

mailtx@tct.binhthuan.gov.vn

Lê Thị Xuân Mai

29

huongtth@tct.binhthuan.gov.vn

Trần Thị Hồng Hương

Giảng viên

30

tailh@tct.binhthuan.gov.vn

Lê Hữu Tài

31

truongtt@tct.binhthuan.gov.vn

Trần Trọng Trưởng

32

tinnt@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Tự Tín

Chuyên viên

Phòng Nghiên cứu khoa học - Thông tin - Tư liệu

33

phongnckh@tct.binhthuan.gov.vn

Phòng NCKH-TT-TL

 

34

luyennl@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Lương Luyện

Trưởng phòng

35

diennv@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Điền

P. trưởng phòng

36

havtt@tct.binhthuan.gov.vn

Văn Thị Thanh Hà

37

huynhvd@tct.binhthuan.gov.vn

Vũ Đình Huýnh

Giảng viên

38

hoaipt@tct.binhthuan.gov.vn

Phạm Thị Hoài

Chuyên viên

39

thuyetpn@tct.binhthuan.gov.vn

Phạm Như Thuyết

Cán sự

Phòng Tổ chức - HCQT

40

phongtchc@tct.binhthuan.gov.vn

Phòng Tổ chức - HCQT

 

41

trint@tct.binhthuan.gov.vn

Ngô Tấn Trí

Trưởng phòng

42

sonnkn@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Khắc Nam Sơn

P. trưởng phòng

43

thaontp@tct.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Phương Thảo

44

tungpt@tct.binhthuan.gov.vn

Phan Thanh Tùng

Chuyên viên

45

hattv@tct.binhthuan.gov.vn

Trương Thị Vũ Hà

46

huylv@tct.binhthuan.gov.vn

Lê Văn Huy

47

thuanhtt@tct.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Thị Thu Thuận

48

phuhn@tct.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Ngọc Phú

49

halvt@tct.binhthuan.gov.vn

Lê Võ Thanh Hà

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK