Hôm nay, ngày 15 tháng 12 năm 2017
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | GIỚI THIỆU

Danh sách công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận

30.3.2014 - 9:52

Danh sách công chức, viên chức Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận


Số TT

Họ và tên

Chức vụ

Năm sinh

Nam

Nữ

Ban Giám hiệu

01

Nguyễn Thị Thuận Bích

Hiệu trưởng

 

19/12/1975

02

Lê Trung Quân

Phó hiệu trưởng

10/10/1970

 

03

Dụng Văn Duy

Phó hiệu trưởng

11/02/1971

 

Phòng Tổ chức - HCQT

04

Ngô Tấn Trí

Trưởng phòng

28/10/1958

 

05

Nguyễn Khắc Nam Sơn

Phó Trưởng phòng

06/7/1980

 

06

Nguyễn Thị Phương Thảo

 

23/4/1982

07

Vương Thị Hạnh

Cán sự

 

20/8/1962

08

Phan Thanh Tùng

Chuyên viên

12/4/1978

 

09

Huỳnh Thị Thu Thuận

 

20/8/1990

10

Huỳnh Ngọc Phú

08/4/1980

 

11

Lê Văn Huy

17/6/1990

 

12

Trương Thị Vũ Hà

 

01/8/1984

13

Lê Võ Thanh Hà

 

14/8/1983

14

Trần Nguyên Hải

Lái xe

26/8/1972

 

15

Nguyễn Thị Hiếu

Tạp vụ

 

23/9/1978

16

Trần Thị Hồng

 

06/9/1975

17

Phạm Minh Đông

Nhân viên

12/01/1981

 

Phòng Đào tạo

18

Nguyễn Hữu Trung

Trưởng phòng

12/3/1958

 

19

Nguyễn Thị Như Yến

Phó Trưởng phòng

 

20/9/1981

20

Võ Thị Xuân Thuận

 

21/3/1985

21

Hồ Thị Mỹ Hằng

Chuyên viên

 

29/4/1963

22

Lê Thị Xuân Mai

 

24/9/1976

23

Trần Thị Hồng Hương

Giảng viên

 

07/8/1984

24

Nguyễn Tự Tín

Chuyên viên

11/3/1991

 

25

Lê Hữu Tài

Giảng viên

12/02/1985

 

Phòng Nghiên cứu Khoa học - Thông tin tư liệu

26

Nguyễn Lương Luyện

Trưởng phòng

02/7/1962

 

27

Nguyễn Văn Điền

Phó Trưởng phòng

20/7/1960

 

28

Văn Thị Thanh Hà

Phó Trưởng phòng

 

06/5/1973

29

Vũ Đình Huýnh

Giảng viên

23/10/1960

 

30

Phạm Như Thuyết

Cán sự

04/01/1969

 

31

Phạm Thị Hoài

Chuyên viên

 

12/4/1978

Khoa Lý luận - MácLê Nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

32

Nguyễn Thị Hồng Hiếu

Trưởng khoa

 

28/12/1980

33

Đinh Thị Thương

Giảng viên

 

09/11/1983

34

Nguyễn Văn Tuấn

12/7/1986

 

35

Đào Thị Thùy Trang

Chuyên viên

 

02/5/1985

36

Nguyễn Thị Loan

Giảng viên

 

20/7/1989

Khoa Dân vận

37

Trần Thị Minh Hoài

Trưởng khoa

 

03/10/1972

38

Võ Thị Thanh Hải

Phó Trưởng khoa

 

26/9/1976

39

Trần Thị Lệ Thủy

Giảng viên

 

27/12/1989

40

Nguyễn Sĩ Hải

25/8/1980

 

Khoa Xây dựng Đảng

41

Đặng Tấn Công

Phó Trưởng khoa

20/4/1968

 

42

Huỳnh Thị Minh Trí

 

04/5/1979

43

Nguyễn Thị Thu Hiền

Giảng viên

 

05/3/1985

44

Trần Trọng Trưởng

01/02/1990

 

Khoa Nhà nước và Pháp luật

45

Nguyễn Duy Hà

Trưởng khoa

14/10/1960

 

46

Bùi Khắc Huỳnh

Phó Trưởng khoa

15/11/1985

 

47

Phan Thị Thảo

Chuyên viên

 

02/3/1989

48

Nguyễn Lê Thảo Ngân

 

28/01/1992

Tổng cộng

22

26

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK