Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường

31.3.2014 - 11:9

Đó là ý kiến phát biểu kết luận của đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Chi ủy Trường Trung học Phổ thông (THPT) Phan Chu Trinh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua và một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới vào chiều ngày 24/3/2014.


Đồng chí Huỳnh Văn Tí - Bí thư Tỉnh uỷ, phát biểu kết luận buổi làm việc

Sự nỗ lực trưởng thành…

Nhìn chung, trãi qua 20 năm hình thành và phát triển, Trường THPT Phan Chu Trinh đã có bước trưởng thành đáng kể: Quy mô giáo dục tiếp tục được tăng lên, khi thành lập vào năm 1994 Trường có 13 lớp/623 học sinh, đến năm học 2013 - 2014 đã tăng lên 55 lớp/2.127 học sinh. Cơ sở vật chất của Trường tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đội ngũ cán bộ, giáo viên có bước trưởng thành với chất lượng ngày càng được nâng lên với 129 giáo viên, đa số là giáo viên trẻ, 100% giáo viên đã được đào tạo chuẩn hóa, trong đó có 04 thạc sĩ. Chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường từng bước được nâng lên; năm học 2013 - 2014, Trường có 7 học sinh giỏi cấp tỉnh, tỷ lệ học sinh bỏ học giảm 0,6%, số học sinh có hạnh kiểm yếu kém giảm 2,1% so với năm học trước. Tổ chức Đảng trong nhà trường không ngừng được xây dựng và phát triển; từ khi thành lập có 02 đảng viên, đến nay đã phát triển 29 đảng viên; đặc biệt, chi bộ Trường đã  bám sát các quan điểm giáo dục của Đảng và lãnh đạo khá tốt việc đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy. Nhờ vậy, chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường từng bước được nâng lên; các phương pháp, biện pháp, cách thức giáo dục nhân cách, đạo đức cho học sinh có sáng tạo, góp phần từng bước hình thành ý thức, xây dựng đạo đức và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Đặc biệt, chi bộ Trường đã nỗ lực phấn đấu đạt “trong sạch, vững mạnh” trong 17 năm liền, nhà trường đạt danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến” trong 9 năm liền và đạt danh hiệu “tập thể lao động xuất sắc” 10 năm liền. Những kết quả đó, thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của chi bộ và tập thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh của Trường.

Những băn khoăn, trăn trở…

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã chỉ ra những hạn chế mà Trường THPT Phan Chu Trinh cần có biện pháp khắc phục trong thời gian tới: Cơ sở vật chất của Trường vừa thiếu và đang xuống cấp; một bộ phận giáo viên còn bất cập so với yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; ý thức nỗ lực, phấn đấu rèn luyện, học tập trong một bộ phận học sinh còn kém; công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy có cố gắng, nhưng trên một số mặt vẫn còn lúng túng, hiệu quả chưa cao, sự chuyển biến trên thực tế chưa nhiều, chưa mạnh và chưa đều.

Xây dựng và phát huy uy tín trong xã hội…

Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Chi bộ Trường THPT Phan Chu Trinh cần tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chương trình hành động số 25-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XII) thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường, từng bước xây dựng và phát huy uy tín của Trường THPT Phan Chu Trinh trong xã hội.

 

Đồng chí Trần Đình - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Chu Trinh báo cáo tại buổi làm việc

Theo đó, tập trung lãnh đạo tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp quản lý và giảng dạy trong nhà trường. Hết sức chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường. Tập trung xây dựng đạo đức, nhân cách cho học sinh, gắn liền với việc tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, và xây dựng đơn vị có nếp sống văn minh trong nhà trường với những mô hình phong phú, cụ thể, phù hợp với đặc điểm của nhà trường. Xây dựng môi trường văn hóa thật sự lành mạnh trong nhà trường; trong đó cần xác lập rõ các mối quan hệ giữa học sinh với học sinh, giữa học sinh với giáo viên, chống các biểu hiện vô cảm trong học sinh, không để xảy ra bạo lực học đường… Đồng thời, thực hiện tốt phương châm “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” để học sinh noi theo, gắn liền với tăng cường giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong nhà trường. Tiếp tục quan tâm xây dựng đội ngũ giáo viên cả về chuyên môn, nghiệp vụ và đạo đức. Trước hết, nhà trường cần tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và bản thân mỗi cán bộ, giáo viên phải quyết tâm, nỗ lực vươn lên trong học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể trong nhà trường. Tiếp tục đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, giáo viên. Chú ý bồi dưỡng kiến thức thực tiễn để đội ngũ giáo viên vận dụng vào trong từng bài giảng, tiết giảng. Tiếp tục đổi mới và không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đặc biệt, phải giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc đoàn kết, thống nhất trong nội bộ. Bằng những giải pháp phù hợp, với nỗ lực, quyết tâm để tiếp tục khắc phục có kết quả những yếu kém, khuyết điểm đã được xác định qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Làm tốt hơn nữa công tác phát triển đảng viên mới; sớm phấn đấu thành lập và ra sức xây dựng đảng bộ nhà trường thật sự “trong sạch, vững mạnh”. Trước mắt, kiến nghị với các cơ quan chức năng sớm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác kết nạp đảng viên mới trong đội ngũ cán bộ, giáo viên của Trường.

 

Minh Hoà
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK