Hôm nay, ngày 17 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
VĂN PHÒNG TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

Tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện Hàm Tân

18.3.2014 - 17:5

Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc vừa qua với Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2013, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2014, tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU, Chỉ thị số 39-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII).

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2013, mặc dù còn nhiều khó khăn; song, Đảng bộ và nhân dân huyện Hàm Tân đã có nhiều cố gắng thực hiện nhiệm vụ, tạo được chuyển biến tiến bộ trên các mặt, nhiều chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Kinh tế nông nghiệp tiếp tục ổn định. Sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục được duy trì. Thu ngân sách vượt dự toán được giao. Các hoạt động văn hóa - xã hội được đẩy mạnh. Quy mô giáo dục tiếp tục tăng lên, chất lượng giáo dục toàn diện được quan tâm hơn. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú ý hơn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” từng bước đi vào thực chất. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn căn bản được giữ vững. Đã tập trung lãnh đạo khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ rõ qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)...Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp còn bấp bênh; sản xuất công nghiệp, thương mại - dịch vụ còn khó khăn; thu hút đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn còn vướng mắc. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới ở 2 xã điểm đạt thấp so với bình quân chung toàn tỉnh. Chất lượng giáo dục toàn diện và hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân có mặt chưa đáp ứng yêu cầu. Giảm nghèo chưa vững chắc. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, rừng, quản lý hoạt động tôn giáo,... còn một số vấn đề cần quan tâm. Tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp vẫn còn diễn ra. Tai nạn giao thông tăng cao cả 3 tiêu chí,...

Trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Tân tập trung lãnh đạo để phát huy tiềm năng, lợi thế của huyện. Trong đó, về nông nghiệp phải tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có lợi thế, gắn với đặc điểm khí hậu, thổ nhưỡng và phát huy tốt năng lực tưới của các công trình thủy lợi đã đầu tư trên địa bàn, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học – kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả cây trồng, vật nuôi; làm tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thúc đẩy các doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng các các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn và tạo điều kiện thúc đẩy các dự án triển khai đầu tư, sớm đi vào hoạt động; tăng cường chỉ đạo công tác thu ngân sách. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua giữa các khu phố, thôn theo Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XII), gắn với các phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới”, “làm giao thông nông thôn”, “thi đua làm thủy lợi nhỏ”. Tiếp tục đưa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Chú ý nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, hạn chế học sinh bỏ học giữa chừng. Quan tâm đúng mức công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; giảm tai nạn giao thông cả 3 tiêu chí. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên đất đai, rừng, khoáng sản, trật tự xây dựng và vệ sinh môi trường. Chỉ đạo giải quyết tốt đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân còn tồn đọng; chú ý xử lý đứt điểm tình trạng lấn chiếm đất sản xuất trái phép của đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Sông Phan. Làm tốt công tác xây dựng Đảng và công tác vận động quần chúng; chú ý lãnh đạo tăng cường hoạt động của các tổ chức Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và khắc phục các tổ chức cơ sở Đảng yếu kém.

HMT

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK