Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | VĂN KIỆN, TƯ LIỆU

Ngày 26 tháng 12 năm 2007 ban hành Quyết Định Số 2162 -QĐ/TU

25.6.2013 - 7:46

Ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo.

   QUY CHẾ

 

                          bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, giới thiệu ứng cử, điều động,

luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2162 -QĐ/TU, ngày 26 tháng 12 năm 2007)

                     Nội dung chi tiết xem các file đính kèm:

fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/2162QDTU2007.doc

fckeditor/editor/filemanager/connectors/aspx/FCKeditor/img/file/bantochuc/QC%20bo%20nhiem%20can%20bo%2012-2007.doc

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK