Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
GIỚI THIỆU | ĐẠI HỘI ĐẢNG

Các lần Đại hội Đảng bộ tỉnh

27.9.2010 - 0:0

Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập (3/2/1930), ở tỉnh Bình Thuận cũng hình thành nhóm Cộng sản ở làng Đại Nẫm, Phú Hội vào đầu năm 1930 và đến cuối năm, chi bộ đảng ở làng Tam Tân được thành lập do đồng chí Ngô Đức Tốn làm Bí thư.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Ảnh: Đ.H

Đầu tháng 6 năm 1945, 5 đồng chí đảng viên từ nhà tù Ban Mê Thuột trở về thành lập Ban vận động Việt Minh lâm thời tỉnh Bình Thuận do đồng chí Nguyễn Sắc Kim phụ trách chung. Sau khi giành chính quyền về tay nhân dân vào ngày 24 tháng 8 năm 1945, Xứ ủy Trung Kỳ cử đồng chí Nguyễn Dân vào phụ trách Tỉnh ủy lâm thời và sau khi đồng chí Dân bị bệnh mất, đồng chí Nguyễn Đức Dương được chỉ định thay thế.

Tháng 4 năm 1947, Hội nghị cán bộ tỉnh Bình Thuận được tổ chức tại Triền để bàn về công tác phát triển Đảng, củng cố chính quyền, đoàn thể quần chúng, củng cố lực lượng vũ trang, phát triển kinh tế kháng chiến. Hội nghị bầu Ban Chấp hành gồm 9 đồng chí, 3 đồng chí Thường vụ và đồng chí Trần Quỳnh (Mai) làm Bí thư. Đến tháng 10/1947, đồng chí Quỳnh chuyển đi tỉnh khác, đồng chí Nguyễn Đức Dương thay làm Bí thư.

Tất cả các hội nghị trên chưa phải là Đại hội Đảng bộ tỉnh.

1- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ I:

Vào tháng 8 năm 1949, tại căn cứ Cóc Chua (nay là xã Hồng Phong) Đảng bộ tỉnh đã tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ nhất. Đại hội kiểm điểm, đánh giá tình hình thời gian qua và đề ra nhiệm vụ năm 1950 về công tác xây dựng Đảng, kiện toàn công tác mặt trận và dân vận. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Diêu được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Đình Huề làm Phó Bí thư.

Đến tháng 10 năm 1950, hội nghị cán bộ tỉnh đã bầu đồng chí Hồ Liên (Hoàng Bích Sơn) làm Bí thư thay đồng chí Nguyễn Diêu.

2- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ II:

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II tổ chức vào tháng 8 năm 1952 tại khu căn cứ Lê Hồng Phong. Đại hội đã thảo luận về công tác tư tưởng và đề ra nhiệm vụ mới. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 17 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Côn, Bí thư Ban Cán sự Cực Nam kiêm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Gia Tú là Phó Bí thư.

Khi thực hiện Hiệp định Giơ-ne-vơ (1954) về Việt Nam, đồng chí Trần Lê thay đồng chí Nguyễn Côn làm Bí thư Ban Cán sự Liên tỉnh 3 và kiêm Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Tháng 6 năm 1956, đồng chí Võ Dân thay đồng chí Trần Lê làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 5/1958, đồng chí Võ Dân bị bệnh từ trần, đồng chí Nguyễn Gia Tú thay phụ trách Tỉnh ủy và sau đó được chỉ định làm Bí thư.

Tháng 5 năm 1961, đồng chí Lê Văn Hiền được cử làm Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Gia Tú làm Phó Bí thư.

Năm 1968, đồng chí Lê Văn Hiền chuyển về công tác ở Khu VI, đồng chí Nguyễn Gia Tú được chỉ định làm Bí thư.

3- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ III:

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ III khai mạc vào ngày 15/7/1970 tại căn cứ Xa Lôn. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 19 ủy viên. Đồng chí Lê Thứ (Mười Bắc) được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Quý Đôn làm Phó Bí thư.

Đến đầu 1974, đồng chí Lê Thứ chuyển về công tác ở Khu VI, đồng chí Nguyễn Quý Đôn thay làm Bí thư.

4- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ IV:

Đầu năm 1976, ba tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Bình Tuy sát nhập thành tỉnh Thuận Hải.

Đảng bộ tỉnh Thuận Hải tiến hành đại hội đại biểu từ ngày 26/2 đến 3/3/1977 tại thị xã Phan Rang, có 354 đại biểu đại diện cho 5.300 đảng viên trong tỉnh về dự. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 39 ủy viên. Đồng chí Lê Văn Hiền được bầu làm Bí thư, đồng chí Trần Đệ và đồng chí Trần Ngọc Trác làm Phó Bí thư.

5- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ V:

Tại thị xã Phan Thiết, từ ngày 16 đến 23/10/1979 đã diễn ra Đại hội Đại biểu tỉnh Thuận Hải có 331 đại biểu đại diện cho 7.885 đảng viên trong tỉnh về dự. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 45 ủy viên (41 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết). Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Hiền được bầu làm Bí thư và đồng chí Trần Đệ và đồng chí Trần Ngọc Trác được bầu làm Phó Bí thư.

6- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ VI:

Từ ngày 3 đến ngày 7/3/1983 tại thị xã Phan Thiết, Đảng bộ tỉnh Thuận Hải tiến hành đại hội. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 41 ủy viên chính thức và 4 ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Lê Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư, đồng chí Trần Đệ và đồng chí Trần Ngọc Trác làm Phó Bí thư.

7- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ VII:

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thuận Hải diễn ra tại thị xã Phan Thiết từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 10 năm 1986, có 517 đại biểu thay mặt cho hơn 10.000 đảng viên về dự. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 51 đồng chí và Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 13 đồng chí. Đồng chí Mãn Tấn Dũng được bầu làm Bí thư, đồng chí Nguyễn Trung Hậu và đồng chí Ngô Triều Sơn làm Phó Bí thư. Sau đó đồng chí Nguyễn Trung Hậu thay đồng chí Mãn Tấn Dũng làm Bí thư.

Sau khi có Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII ngày 20/10/1991 phân chia tỉnh Thuận Hải thành hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, tháng 4/1992, Ban Chấp hành lâm thời tỉnh Bình Thuận do đồng chí Ngô Triều Sơn làm quyền Bí thư, đồng chí Đinh Trung - Ủy viên Thường vụ trực Đảng.

8- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ VIII:

Từ ngày 29 đến 31/12/1992, tại thị xã Phan Thiết, Đảng bộ Bình Thuận tiến hành Đại hội Đại biểu lần thứ VIII. Đại hội có 234 đại biểu đại diện cho gần 8.500 đảng viên ở 9 huyện, thị và 4 đảng ủy trực thuộc về dự.

Đại hội đề ra nghị quyết và phương hướng, nhiệm vụ nhằm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể thời kỳ 1992 - 1995. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 38 ủy viên; Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí và đồng chí Đinh Trung được bầu làm Bí thư, đồng chí Đặng Văn Hải làm Phó Bí thư và đồng chí Nguyễn Quang Tưởng - Ủy viên Thường vụ trực Đảng.

Đến Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ của Đảng (khóa VII) tháng 1/1994, đồng chí Đinh Trung được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, từ ngày 17 đến 19/3/1994 Hội nghị đại biểu giữa nhiệm kỳ của Đảng bộ tỉnh (khóa VIII) đã bầu bổ sung 4 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ.

9- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ IX:

Tại thị xã Phan Thiết, từ ngày 25 đến 27 tháng 4 năm 1996, đã tiến hành Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ lần thứ IX. Có 348 đại biểu đại diện cho 9.447 đảng viên sinh hoạt trong 469 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh về dự.

Đại hội kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ VIII và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ IX (1996 - 2000). Trong đó nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm để phát triển kinh tế - xã hội làm tiền đề cho tỉnh nhà bước vào thế kỷ XXI. Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 43 ủy viên. Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí. Đồng chí Đinh Trung, Ủy viên Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư, đồng chí Đặng Văn Hải và đồng chí Nguyễn Quang Tưởng làm Phó Bí thư.

10- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ X:

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16/2/2001 tại thành phố Phan Thiết, với 359 đại biểu đại diện cho trên 12.000 đảng viên sinh hoạt tại 534 tổ chức cơ sở Đảng trong toàn tỉnh đã về dự. Đại hội đã tổng kết, kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những yếu kém tồn tại và rút ra những nguyên nhân, kinh nghiệm; đồng thời đại hội đã quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2001 - 2005 nhằm đưa tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững theo hướng CNH - HĐH.

Đại hội đã bầu 42 đồng chí vào BCH và BCH đã bầu 9 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Nguyễn Ánh Minh -Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Ban Tổ chức TW được Bộ Chính trị cử về làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Huỳnh Văn Tí được BCH bầu làm Phó Bí thư.

11- ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XI:

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XI họp từ ngày 7/12 đến ngày 9/12/2005 tại thành phố Phan Thiết, có 298 đại biểu về dự.

Đại hội đã bầu 49 đồng chí vào BCH và BCH đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ. Đồng chí Huỳnh Văn Tí được BCH bầu làm Bí thư Tỉnh ủy. Đồng chí Huỳnh Tấn Thành và đồng chí Lê Tiến Phương được BCH bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

(Nguồn: Báo Bình Thuận)

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK