Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
GIỚI THIỆU | ĐẠI HỘI ĐẢNG

Thông báo về thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015

30.8.2010 - 0:0

Ngày 27/8/2010, Tỉnh ủy Bình Thuận ban hành thông báo số 985-TB/TU về thời gian tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2010-2015. Dưới đây là toàn văn thông báo:

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 14/8/2009 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 65-KH/TU ngày 07/10/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XII trong các ngày 28, 29 và 30 tháng 9 năm 2010.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII có nhiệm vụ:

1- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XI của Đảng;

2- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ tỉnh trong 5 năm đến (2010 – 2015);

3- Bầu Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010 – 2015;

4- Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xin thông báo đến các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; các ban cán sự đảng, đảng đoàn; các cơ quan, ban ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh biết./.

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK