Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
GIỚI THIỆU | ĐẠI HỘI ĐẢNG

Đại hội Đảng bộ huyện Đức Linh lần thứ X: Khai thác các lợi thế về nông nghiệp để trở thành một trong những vựa lúa trọng điểm

27.8.2010 - 0:0

Sáng ngày 26/8/2010, Đại hội Đảng bộ huyện Đức Linh lần thứ X (Nhiệm kỳ 2010 – 2015) chính thức được khai mạc với 210 đại biểu. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Trương Quang Hai, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đức Linh cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, nền kinh tế tiếp tục tăng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng được chú trọng, các nguồn lực đầu tư phát triển tăng lên đáng kể. Bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Việc chăm lo các vấn đề xã hội có nhiều tiến bộ. Nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân được giữ vững, không để diễn biến phức tạp về trật tự xã hội. Điểm nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong 5 năm qua của huyện Đức Linh là phát huy tốt lợi thế về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Sản xuất nông nghiệp của huyện tăng 2,5 lần, tốc độ sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 1,4 lần, cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 46,6% so với năm 2005. Tổng thu ngân sách nội địa hàng năm chiếm từ 4 đến 6% so với tổng giá trị tăng thêm (GDP)…

Phát biểu chỉ đạo, Đồng chí Huỳnh Tấn Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua thì vẫn còn một số hạn chế đó là, kinh tế tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện, hiệu quả chuyển đổi trong nông nghiệp còn chậm. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phát triển chưa vững chắc. Quy mô đầu tư còn dàn trải, công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường còn nhiều bất cập.

Một trong những vấn đề mà huyện cần tập trung trong nhiệm kỳ tới là tiếp tục quán triệt và đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 26 – NQ/TW (của Trung ương 7, khóa X) và Chương trình hành động số 20 – NQ/TU (của Tỉnh ủy khóa XI) về  nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp để thâm canh, tăng năng suất, nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phảm hàng hóa. Khai thác có hiệu quả các lợi thế về nông nghiệp, phấn đấu trở thành một trong những vựa lúa trọng điểm của tỉnh. Chú ý hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, phát triển ngành chăn nuôi theo quy mô trang trại, công nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng chăn nuôi. Bên cạnh đó, huyện cũng phải tập trung phát triển mạnh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, cần phát huy hiệu quả trong phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp để khai thác các tiềm năng, lợi thế của huyện. Tiếp tục phát huy các vấn đề về an sinh xã hội, tăng cường chính sách đền ơn đáp nghĩa. Tập trung các biện pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn…

                                                                                                                         Nguồn: Báo Bình Thuận

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK