Hôm nay, ngày 17 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
GIỚI THIỆU | ĐẠI HỘI ĐẢNG

Tiến độ Đại hội cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở

10.6.2010 - 0:0

Ngày 09/6/2010, đồng chí Lê Tiến Phương - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ Đại hội Đảng cấp cơ sở và công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở; sau khi nghe Ban Tổ chức Tỉnh uỷ báo cáo và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Lê Tiến Phương đã kết luận, chỉ đạo

 

Thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở của các Đảng bộ trực thuộc nhìn chung đảm bảo được yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, tiến độ Đại hội Đảng cấp cơ sở ở một số nơi còn chậm; công tác chuẩn bị nhân sự ở một số nơi chưa tốt, một số chức danh chủ chốt do cấp ủy cũ chuẩn bị đưa ra Đại hội bầu không trúng cử hoặc sau Đại hội gần 1 tháng mới chỉ định bí thư; có nơi chưa chuẩn bị được nhân sự chủ chốt (bí thư, phó bí thư) đã phát hành giấy triệu tập Đại hội; công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội một số nơi cũng làm chưa tốt; việc tổng hợp ý kiến góp ý tham gia dự thảo các văn kiện của cấp trên còn lúng túng. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân trực tiếp là do công tác chuẩn bị chưa tốt.

 

Để Đại hội Đảng cấp cơ sở và cấp trên cơ sở của các Đảng bộ trực thuộc tỉnh bảo đảm yêu cầu và tiến độ đề ra, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc tỉnh tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ trước mắt là:

 

1- Đối với Đại hội các tổ chức cơ sở đảng: Phải tập trung chỉ đạo để đảm bảo hoàn thành trước ngày 30/6/2010. Theo đó:

 

- Ban Thường vụ các đảng ủy trực thuộc tiến hành rà soát lại các tổ chức cơ sở đảng chưa Đại hội của đảng bộ cấp mình xem lại công tác chuẩn bị Đại hội nơi nào đã chuẩn bị tốt ? nơi nào chưa chuẩn bị tốt, còn khó khăn gì ? để tập trung chỉ đạo tháo gỡ để hoàn thành các công việc chuẩn bị cho Đại hội; xếp lịch Đại hội cụ thể, phân công các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ theo dõi địa bàn đến dự và chỉ đạo Đại hội. Cần tập trung chỉ đạo nhiều hơn đối với những nơi có vấn đề nổi lên.

 

- Sau Đại hội, khẩn trương hoàn chỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện của cấp trên để gửi về cấp ủy cấp trên theo quy định.

 

- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và các Ban của Tỉnh ủy theo chức năng và nhiệm vụ của mình phối hợp với Ban Thường vụ các cấp ủy trực thuộc để chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tiến hành Đại hội đảm bảo tiến độ và đạt yêu cầu đề ra.

 

2- Đối với Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở: Phải khẩn trương chuẩn bị tốt cả về nội dung và nhân sự.

 

- Đối với công tác nhân sự: Phải rà soát lại các phương án bố trí sao cho bảo đảm cả về trước mắt và lâu dài, bảo đảm tính kế thừa gắn với chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy với chuẩn bị nhân sự cho HĐND và UBND của nhiệm kỳ đến.

 

Sau Đại hội cấp cơ sở và cấp mình, phải khẩn trương tổng hợp ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện của cấp trên; đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội của cấp cơ sở và cấp mình.

 

- Đối với các Đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn làm điểm và thực hiện thí điểm chủ trương bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy tại Đại hội: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ về nội dung và nhân sự, Ban Thường vụ các đảng ủy phải khẩn trương rà soát, bổ sung cho đầy đủ trước khi tiến hành Đại hội.

 

Vì là đơn vị được chọn tổ chức Đại hội điểm nên có các đại biểu cấp trên (các Ban của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy) về dự và chỉ đạo Đại hội; do đó, tất cả các công việc chuẩn bị cho Đại hội phải thật sự chu đáo để Đại hội diễn ra thành công cả về nội dung và hình thức. Trước mắt, các đảng bộ được chọn làm điểm phải đăng ký thời gian Đại hội và kế hoạch triển khai những việc cần làm từ nay đến Đại hội để Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

 

3- Các Ban của Tỉnh uỷ theo chức năng, nhiệm vụ được giao giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ tăng cường làm việc với Ban Thường vụ và Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc để kịp thời nắm bắt tình hình; nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị và chỉ đạo Đại hội, cùng Ban Thường vụ cấp ủy các cấp giải quyết hoặc báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh uỷ cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

 

Sau Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở, khẩn trương tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện của Trung ương và của tỉnh theo hướng dẫn để trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

 

4- Các Tổ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh cần tăng cường làm việc với các đảng bộ cấp trên cơ sở được chọn làm điểm, căn cứ vào công tác chuẩn bị của từng đảng bộ và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh uỷ khẩn trương đôn đốc việc bổ sung, chỉnh sửa và làm tốt công tác chuẩn bị đối với công tác tổ chức và phục vụ để Đại hội các đảng bộ này đạt được các yêu cầu đề ra.

 

5- Đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với các Ban của Tỉnh ủy bám sát các đảng bộ và địa bàn được phân công giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở bảo đảm được yêu cầu và tiến độ đề ra.

(Trích Thông báo 584, ngày 9/6/2010 của Văn phòng Tỉnh ủy)

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK