Hôm nay, ngày 19 tháng 1 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
GIỚI THIỆU | ĐẠI HỘI ĐẢNG

Phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015

10.6.2010 - 0:0

Ngày 7 tháng 6 năm 2010, Tỉnh uỷ Bình Thuận vừa ban hành quyết định về số lượng và phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015.

Theo quyết định, số lượng đại biểu chính thức dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015 là 350 đồng chí, trong đó đại biểu đương nhiên 40 đồng chí; đại biểu được bầu từ các đảng bộ trực thuộc 310 đồng chí. Số lượng đại biểu chính thức được bầu của từng đảng bộ trực thuộc được phân bổ như sau: Tuy Phong: 23, Bắc Bình: 25, Hàm Thuận Bắc: 30, Phan Thiết: 40, Hàm Thuận Nam: 19, Hàm Tân: 14, La Gi: 18, Tánh Linh: 22, Đức Linh: 24, Phú Quý: 12, Đảng uỷ Khối các Cơ quan tỉnh: 28, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp: 22, Đảng uỷ Quân sự tỉnh: 9, Đảng uỷ Công an tỉnh: 13 và Đảng uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh : 11. Ngoài đại biểu chính thức, đại hội các đảng bộ trực thuộc còn bầu đại biểu dự khuyết; số lượng đại biểu dự khuyết do đại hội đảng bộ quyết định.

 

Việc bầu cử đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh thực hiện theo Điều lệ Đảng và Quyết định số 220-QĐ/TW ngày 17/4/2009 của Bộ Chính trị về việc ban hành quy chế bầu cử trong Đảng.

In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK