Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả nổi bật trong hoạt động công tác Công đoàn tỉnh Bình Thuận năm 2018

12.2.2019 - 10:6

Năm 2018, trong điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương còn nhiều khó khăn, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã tập trung chỉ đạo, giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở. Nhờ vậy, hoạt động công đoàn của tỉnh nhà năm 2018 đã đạt được một số kết quả nổi bật, nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chăm lo đến quyền lợi hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, người lao động…


Tính đến đầu năm 2019, tổng số công đoàn cơ sở (CĐCS) và nghiệp đoàn toàn tỉnh là 1.449; tổng số công nhân, viên chức, lao động (nơi có tổ chức Công đoàn) là 83.718 người/ 48.775 nữ và số đoàn viên công đoàn là 78.718 người/46.303 nữ. Riêng khu vực ngoài Nhà nước có 302 CĐCS với công nhân, lao động là 40.826 người/23.719 nữ, trong đó đoàn viên công đoàn là 36.423 người/21.500 nữ. Số lượng công nhân, viên chức, lao động nơi có tổ chức Công đoàn luôn biến động, đặc biệt trong khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước.

Trong năm qua, các cấp công đoàn luôn cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo đời sống của đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn tham gia phối hợp với các ngành chức năng thanh tra, kiểm tra về pháp luật lao động liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bình đẳng giới tại 14 đơn vị, doanh nghiệp; điều tra, giải quyết 08 vụ tai nạn lao động; tham gia tổ công tác Đoàn Giám sát HĐND tỉnh làm việc lại 16 đơn vị, doanh nghiệp. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phối hợp tham gia kiểm tra 206 đơn vị, doanh nghiệp).

Công tác giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) được Liên đoàn Lao động tỉnh và 10 Liên đoàn Lao động cấp huyện thực hiện khá tốt. Việc triển khai phối hợp xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được quan tâm; có 1.143/1.143 CĐCS cơ quan hành chính sự nghiệp, xã, phường, thị trấn tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức (đạt 100%); 174/287 doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn tổ chức Hội nghị người lao động (đạt 60%), riêng doanh nghiệp Nhà nước đạt 100%; có 5/12 nghiệp đoàn vận dụng hướng dẫn của Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ để tổ chức Hội nghị người lao động. Việc nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thỏa ước lao động tập thể được chú ý. Đã có 180/289 doanh nghiệp xây dựng, thực hiện thỏa ước lao động tập thể (đạt 62,7%), trong đó 63% bản thỏa ước được thỏa thuận có nhiều điểm có lợi hơn so với quy định của pháp luật Lao động. Riêng Trung tâm Giới thiệu việc làm đã tiếp nhận 13.651 việc làm trống, tư vấn và tuyên truyền chính sách liên quan đến người lao động cho 4.650 lượt người, giới thiệu và cung ứng lao động cho 1.050 lượt người.     

Việc chăm lo đến đời sống của đoàn viên, người lao động luôn được các cấp Công đoàn quan tâm, đưa vào nội dung đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Do vậy, bữa ăn ca của người lao động ở các doanh nghiệp trong toàn tỉnh có giá trị từ 15.000 đồng trở lên, đảm bảo về an toàn thực phẩm, trong năm không để xảy ra trường hợp nào do ngộ độc thức ăn. Nhiều hoạt động chăm lo vì lợi ích của đoàn viên, người lao động được triển khai thực hiện. Trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao 816 suất quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 534.200.000 đồng. Nhân dịp “Tháng công nhân” năm 2018, Liên đoàn Lao động tỉnh ủy quyền cho Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn ngành trao 200 phần quà với trị giá 100.000.000 đồng cho cán bộ, đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, trao quyết định hỗ trợ xây dựng 23 căn nhà “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 680.000.000 đồng; giải ngân từ  nguồn Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm cho 18 đoàn viên vay với tổng số vốn 328.000.000 đồng.

Công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động được chú ý. Trong năm, 100% CĐCS đều tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị cũng như tuyên truyền pháp luật với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Thường xuyên đăng tải tin, bài có liên quan đến hoạt động công đoàn, phong trào công nhân, viên chức, lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đặc biệt, thông qua các tổ tư vấn pháp luật, tổ cộng tác viên dư luận xã hội tại các cấp công đoàn để triển khai nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận trong đoàn viên, người lao động nên trong năm không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, đình công, lãng công.

Các phong trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đoàn viên, người lao động tại các CĐCS đã được triển khai khá tốt. Thông qua các phong trào thi đua, đã có 1.446 sáng kiến, kinh nghiệm; 01 đề án nghiên cứu khoa học về lĩnh vực giáo dục; 03 công trình, sản phẩm đem lại hiệu quả thiết thực và tiêu biểu được áp dụng. Trong đó, 08 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo.

Ngoài ra, công tác phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng xem xét, kết nạp được các tổ chức Công đoàn thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2018, đã kết nạp mới 3.964 đoàn viên công đoàn; có 1.942 đoàn viên ưu tú đã được giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét (trong đó, khu vực ngoài Nhà nước là 133 người); đã có 922 người được kết nạp vào Đảng (trong đó, có 33 người thuộc doanh nghiệp ngoài Nhà nước). Các hoạt động nữ công, công tác tài chính, hoạt động của ủy ban kiểm tra các cấp công đoàn cũng đạt nhiều kết quả.

Bên cạnh những thành tích đạt được, hoạt động công đoàn tỉnh Bình Thuận trong năm 2018 vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục như việc ký kết thỏa ước lao động tập thể vẫn còn mang tính hình thức, chất lượng chưa cao, chủ yếu là sao chép những quy định của pháp luật; công tác thu kinh phí Công đoàn, nhất là đối với khu vực ngoài Nhà nước, thông qua tài khoản Tổng Liên đoàn còn nhiều bất cập; việc triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết với các đối tác chưa hiệu quả, số lượng đoàn viên được ưu đãi, giảm giá còn quá ít; việc thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động” chưa được các cấp công đoàn thực sự quan tâm.

Do vậy, trong năm 2019, các cấp công đoàn của tỉnh Bình Thuận cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế trong hoạt động. Theo đó, các cấp công đoàn cần tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động; chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng, tình cảm của đoàn viên, người động để định hướng thông tin dư luận và đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo. Chủ động thông tin về tổ chức và hoạt động công đoàn, chú trọng định hướng thông tin trên Internet và mạng xã hội. Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình phúc lợi cho đoàn viên. Tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động và các chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến đoàn viên, người lao động, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Tiếp tục thực hiện tốt nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cụ thể về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn các cấp. Đồng thời, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ theo Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW. Đẩy mạnh công tác thu kinh phí Công đoàn; triển khai và tổ chức thực hiện Đề án đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa của Công đoàn. Với việc thực hiện đồng bộ những giải pháp chủ yếu nêu trên, hy vọng hoạt động công đoàn tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc trong năm 2019, xứng đáng là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động tỉnh nhà./.

Minh Hoài
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK