Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Chi bộ Giảng viên giữ vững danh hiệu Chi bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu

1.2.2019 - 7:56

Chi bộ Giảng viên là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Chính trị tỉnh Bình Thuận, với tổng số đảng viên là 17/10 nữ và 01 quần chúng (nữ). Luôn đề cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu và nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, từ năm 2013 đến năm 2017, tập thể Chi bộ đã giữ vững danh hiệu chi bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu được Đảng bộ Trường tặng giấy khen;  Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tặng giấy khen chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu cấp trên cơ sở; Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận là chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu cấp tỉnh.


Năm 2018, Chi bộ tiếp tục giữ vững danh hiệu chi bộ “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu được Đảng bộ Trường tặng giấy khen với những thành tích nổi bật trên các lĩnh vực như sau:

Trước hết, về lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng. 100% đảng viên và quần chúng trong chi bộ tham gia các lớp học tập, quán triệt nghị quyết cấp ủy Đảng các cấp Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7, 8 (khóa XII) pháp luật của Nhà nước do Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối, Câu lạc bộ trí thức và Đảng ủy Trường Chính trị tổ chức, một số đảng viên tham dự Hội nghị và toàn thể đảng viên và quần chúng trong chi bộ xem truyền hình trực tiếp sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm  theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, học tập Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018 “xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nghe phổ biến Quy định 102/QĐ-TW ngày 15/11/2017; Quyết đinh 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và công tác kiểm tra việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên; tiếp tục thực hiện tốt các Chỉ thị số 27, Chỉ thị số 30, Chỉ thị số 40 của Tỉnh ủy, tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong  năm 2018 với nhiều hình thức phong phú. Chi bộ luôn chú ý, quan tâm đến việc nắm bắt diễn biến tư tưởng chính trị của đảng viên và quần chúng ở các khoa (nhất là liên quan đến chế độ, chính sách).

Bên cạnh đó, việc lãnh đạo công tác chuyên môn cũng là nhiệm vụ mà cấp ủy và đảng viên chi bộ rất quan tâm, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng năm. Năm 2018, với kế hoạch mở lớp đa dạng về loại hình và tăng về số lượng, do vậy, Chi bộ đã lãnh đạo các khoa xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch giảng dạy theo kế hoạch chung của nhà trường. Đa số đảng viên, quần chúng được phân công giảng dạy luôn chú trọng nâng cao chất lượng giảng dạy, sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực kết hợp với phương tiện hiện đại. Các khoa chú trọng việc đa dạng hóa và nâng cao chất lượng thi, kiểm tra như: hình thức thi trắc nghiệm hết môn, thi vấn đáp hết môn. Đến nay, 100% giảng viên của Chi bộ đã hoàn thành nghĩa vụ giảng dạy; trong đó, có nhiều đồng chí đã hoàn thành vượt mức nghĩa vụ giảng dạy của cả năm.

Đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, các khoa tiếp tục thực hiện các nhánh đề tài khoa học cấp trường năm 2017 được chuyển sang với tiến độ được đẩy mạnh; đã nghiệm thu xong đề tài khoa học cấp trường của cả hai khoa, bộ đề thi trắc nghiệm phần I “Những vấn đề cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”, Phần II “Những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam” thuộc chương trình trung cấp LLCT-HC bước đầu đã triển khai thi trắc nghiệm ở các lớp. Tham gia góp ý nội dung Bộ câu hỏi và đáp án trắc nghiệm 02 chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới; đây là nhiệm vụ đột xuất nhưng những đồng chí được phân công đều đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng viên và quần chúng của chi bộ luôn tích cực tham gia viết bài cho tạp chí, tin, bài cho trang thông tin và báo của địa phương, Website của trường với nội dung khá phong phú; một số đồng chí tham gia viết bài hội thảo khoa học cấp trường. Tham gia viết bài trong 2 bản Thông tin lý luận thực tiễn nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; kỷ niệm 36 năm Ngày nhà giáo Việt Nam. Nhìn chung, hầu hết giảng viên và chuyên viên của Chi bộ đã hoàn thành vượt mức nghĩa vụ nghiên cứu khoa học.

Song song với hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học thì hoạt động nghiên cứu thực tế cũng được chú trọng, từng cá nhân và tập thể khoa đã xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu thực tế ở các địa phương trong tỉnh. Một số đồng chí cũng đã tham gia kế hoạch nghiên cứu thực tế chung của trường tại một số tỉnh miền Trung và miền Bắc. Một số giảng viên tham gia đoàn đưa học viên nghiên cứu thực tế và 1 đảng viên tham gia nghiên cứu thực tế tại cơ sở theo đề án của trường, đến nay đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn chung, chất lượng nghiên cứu thực tế đã được nâng lên, những nội dung được cập nhật sau những chuyến thực tế sẽ góp phần bổ trợ thêm kiến thức cho giảng viên trong giảng dạy. 100%  các đảng viên và quần chúng trong Chi bộ đã hoàn thành nghĩa vụ nghiên cứu thực tế, một số hoàn thành vượt mức.   

Để có thành tích nêu trên thì tập thể chi bộ đã luôn chú trọng đến công tác xây dựng chi bộ. Năm 2018, Chi bộ đã duy trì nghiêm túc, đều đặn, đúng định kỳ sinh hoạt hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề với nội dung thiết thực.

Đảng viên trong chi bộ luôn giữ vững phẩm chất đạo đức và lối sống trong sạch; nội bộ luôn giữ được sự đoàn kết thống nhất cao; thực hiện nghiêm quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27, Chỉ thị số 30, Chỉ thị số 40 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chấp hành nghiêm kỷ luật của Đảng.

Chi bộ đã tiến hành phân công lại nhiệm vụ đảng viên theo hướng sát hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên được phân công và quần chúng được giúp đỡ.  Công tác phát triển Đảng được Chi bộ chú ý, đã hoàn tất 1 hồ sơ đề nghị xem xét kết nạp Đảng và đã kết nạp trong quý IV. Công tác kiểm tra, giám sát được chi bộ chú ý, phân công trách nhiệm cụ thể cho chi uỷ viên thực hiện giám sát các đảng viên, nắm bắt kịp thời tình hình đội ngũ đảng viên của chi bộ.

Ghi nhận kết quả hoạt động của Chi bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu cấp trên cơ sở và cấp tỉnh (năm thứ 5), Chi bộ được khen trong việc “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII). Đồng chí Bí thư được tuyên dương Bí thư chi bộ giỏi. Các đồng chí trong chi ủy và một đồng chí Phó bí thư đảng ủy tham gia cuộc thi  “cấp ủy giỏi” do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức và đạt giải ba.

Nhận thức sâu sắc về vai trò của việc tu dưỡng đạo đức của cán bộ, đảng viên, Chi bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 100% đảng viên và quần chúng của Chi bộ tham gia học tập Chuyên đề 2018 và đăng ký cam kết tu dưỡng và rèn luyện theo những nội dung được Đảng ủy, Chi bộ phát động. Các đảng viên của chi bộ đã nêu cao vai trò gương mẫu trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nêu gương trong công tác chuyên môn cũng như trong ứng xử sinh hoạt hàng ngày. Đáng chú ý, Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2018 với hình thức hái hoa dân chủ, góp phần đa dạng hóa nội dung sinh hoạt và nâng cao nhận thức cho đảng viên, quần chúng.

Chi bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình điển hình tập thể tiên tiến về công tác chuyên môn, có sự theo dõi báo cáo hoạt động thường xuyên.

Trong năm, tập thể Chi bộ đã duy trì và quan tâm xây dựng quỹ từ thiện để làm công tác từ thiện. Chi bộ đã giúp đỡ một đảng viên trong chi bộ, một quần chúng của chi bộ bạn gặp khó khăn, tổ chức thăm hỏi, động viên các chiến sĩ công an Phường Hưng Long bị thương khi làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự địa phương, thăm các cụ già neo đơn tại cơ sở nuôi dưỡng Tiến Thành thuộc Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bình Thuận, với tổng số tiền cho hoạt động này là 6.500.000 đồng.

Ngoài ra, đảng viên và quần chúng trong chi bộ luôn gương mẫu chấp hành các quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thực hiện nghiêm túc việc khoán kinh phí văn phòng phẩm về các khoa. Chi bộ tham gia giám sát hoạt động của cơ quan theo quy định của pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Cho đến nay, chưa có trường hợp đảng viên, quần chúng của Chi bộ có biểu hiện hành vi tham nhũng; chưa có đảng viên, quần chúng vi phạm Chỉ thị 30, Chỉ thị 40 của Tỉnh buộc phải xử lý.

Với những kết quả đạt được trên các lĩnh vực nổi bật trên, năm 2018 chi bộ có 15/17 đảng viên được xếp loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó, có 3 đảng viên được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) và 02/17 đảng viên không xếp loại do không đủ điều kiện (01 miễn sinh hoạt Đảng và 01 mới kết nạp). Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Đảng ủy nhà trường tặng giấy khen Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu trong năm và được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng chi bộ thuộc đảng ủy cơ sở đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền.

Nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2019) và trong không khí cả nước đang đón Tết Kỷ Hợi, chúng ta cùng nhìn lại những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiều năm qua, để không ngừng nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện, tiếp tục giữ vững và phát huy hơn nữa những thành tích đạt được trong thời gian đến, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh./.

Hồng Hiếu
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK