Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
ĐẢNG UỶ KHỐI CƠ QUAN TỈNH | TIN HOẠT ĐỘNG

Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh họp thường kỳ tháng 01/ 2019

30.1.2019 - 9:8

Ngày 24 và 25/ 01/ 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức họp định kỳ tháng 01/ 2019. Đồng chí Lê Đức Hùng - Bí thư Đảng ủy Khối chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thảo luận, thông qua đánh giá tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 01/ 2019, thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/ 2019.


       Trong tháng 01/ 2019, Đảng ủy Khối đã lãnh đạo, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra như tuyên truyền định hướng tư tưởng, nắm bắt tâm tư cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc khối. Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động Mừng Đảng – Mừng Xuân Kỷ Hợi 2019. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TU, ngày 08/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự năm 2019; ban hành kế hoạch triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 và hướng dẫn việc tuyên truyền điển hình, tiêu biểu học tập và làm theo, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị số 51-CT/TW, ngày 12/4/1989 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VI) về việc giúp đỡ Hội Người mù Việt Nam; tổ chức học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 (khóa XII) theo kế hoạch (03/03 lớp tập trung do Đảng ủy khối trực tiếp quán triệt; tiếp tục theo dõi việc tổ chức học tập, quán triệt tại các cơ sở Đảng); thực hiện Kế hoạch số 114-KH/ĐUK, ngày 14/01/2019 về lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Ủy viên BTV, Trưởng, phó các ban, đoàn thể Đảng ủy Khối.

       Tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối lần thứ 17; hoàn thành công tác thẩm định, xét đánh giá, phân loại, khen thưởng tổ chức đảng, đảng viên và tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ năm 2018; tiếp tục lãnh đạo kiện toàn nhân sự cấp ủy cơ sở. Cho ý kiến việc thành lập 2 đảng bộ bộ phận trực thuộc Đảng bộ Sở Y tế. Nhận xét, có ý kiến về tiêu chuẩn chính trị cán bộ, đảng viên để cấp có thẩm quyền xem xét, đề bạt, bổ nhiệm. Tổ chức thẩm tra tiêu chuẩn chính trị phục vụ cho công tác cán bộ và kết nạp Đảng. Phối hợp với Trường Chính trị tỉnh thông báo chiêu sinh Lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính hệ tại chức (dự kiến Khai giảng tháng 3/ 2019); chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở Đảng triển khai các nội dung công tác đảng viên năm 2019. 

       Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/ 2019, Hội nghị xác định cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo sở, ban, ngành khẩn trương triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của cơ quan, đơn vị mình; thực hiện Đề án của Tỉnh ủy về hợp nhất Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh; Tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ sở triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019; xây dựng kế hoạch kiểm tra giám, sát năm 2019; thực hiện hoàn thành các nội dung công tác đảng vụ năm 2019; kịp thời kiện toàn nhân sự cấp ủy, sắp xếp tổ chức đảng cho phù hợp với mô hình tổ chức trong các cơ quan, đơn vị qua thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị lãnh đạo và bảo đảm các điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đón tết Kỷ Hợi 2019 vui tươi, an toàn, tiết kiệm; Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, phát huy tốt Trang Thông tin điện tử của Đảng ủy Khối.

       Tại phiên họp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã xét kết nạp 05 đảng viên mới; công nhận 17 đảng viên chính thức. Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đức Hùng đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Khối căn cứ nhiệm vụ đề ra, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

Đinh Hải Cường - Ban Tổ chức
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK