Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Kết quả thực hiện "Năm dân vận chính quyền" 2018

24.1.2019 - 8:13

Với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong công tác dân vận của chính quyền các cấp.


         Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; trong đó, công tác dân vận chính quyền nội dung quan trọng và xuyên suốt. Để tạo sự đột phá, năm 2018 được Ban Cán sự Đảng Chính phủ xác định là "Năm dân vận chính quyền" với mục đích nhằm nâng cao nhận thức, tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước và chính quyền các cấp trong tỉnh; qua đó chăm lo và phục vụ tốt cho nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân gắn thực hiện phương châm "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả". Ở Bình Thuận, qua triển khai thực hiện "Năm dân vận chính quyền 2018" đã đạt được một số kết quả nổi bật như sau:

          Một là, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và với sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều tiến bộ. Nhiều chỉ tiêu quan trọng vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là tốc độ tăng GRDP 8,08% (KH 7,3-7,5%); thu ngân sách 10.442,6 tỷ đồng, tăng 8,87% so với năm 2017. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ phát triển dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ ngư dân tiếp tục được thực hiện tốt hơn, giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt kế hoạch. Kỷ cương, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được kiểm tra, chấn chỉnh thường xuyên gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

        Hai là, công tác dân vận được quan tâm triển khai ngay từ khâu xây dựng chủ trương, chính sách đến khâu tổ chức thực hiện trong thực tế, đảm bảo mọi chủ trương, chính sách đều xuất phát từ lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đặc biệt, trong triển khai thực hiện các công trình, dự án có liên quan đến lợi ích của số đông người dân hoặc được đa số người dân quan tâm đều được chú ý thực hiện công tác dân vận và quy chế dân chủ, nhất là trong thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư ...Nổi rõ nhất là các dự án đường giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Phan Thiết. Quá trình thực hiện đã phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự giám sát trực tiếp của người dân.

        Ba là, đa số người đứng đầu chính quyền các cấp và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện công tác dân vận; phát huy tính dân chủ, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và sâu sát cơ sở nhằm cụ thể hóa phương châm của Chính phủ "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả" cho phù hợp với tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị.

       Bốn là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đổi mới lề lối làm việc gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành và giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân một cách tốt nhất; lấy mức độ hài lòng của người dân làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan. Trong năm, đã rút ngắn được 894/1.812 thủ tục hành chính (chiếm 49,3%); đã liên kết ứng dụng công nghệ thông tin công khai các dữ liệu thủ tục hành chính đạt 100%; đồng thời triển khai Đề án xây dựng “chính quyền điện tử”, “Đô thị thông minh” ở một số địa phương.

           Năm là, việc xây dựng đạo đức công vụ cho CBCC luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm và thường xuyên có đánh giá gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thi số 05 của Bộ Chính trị; qua đó, tinh thần trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, ý thức phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp được nâng lên; kịp thời giải quyết những yêu cầu chính đáng của nhân dân. Kết quả khảo sát cho thấy, có 86,3% người dân được hỏi trả lời hài lòng khi đến làm việc với UBND cấp xã; 99,8% người dân được hỏi trả lời hài lòng khi đến làm việc với Trung tâm hành chính công tỉnh.

           Sáu là, công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng giải quyết (đạt trên 90%). Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước đã dành nhiều thời gian trực tiếp gặp gỡ và đối thoại với công dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để giải thích, trả lời những bức xúc, vướng mắc và kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên trong nhân dân. Các buổi đối thoại thể hiện sự dân chủ, cởi mở, người dân có dịp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, thể hiện trách nhiệm trong tham gia góp ý với địa phương.

          Được biết, năm 2019, Ban Cán sự Đảng Chính phủ tiếp tục chọn là "Năm dân vận chính quyền" với phương châm hành động "Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả". Trong đó, xác định công tác dân vận tham gia giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo đông người, vượt cấp, phản ảnh của người dân; cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân đối với chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ vững lòng tin của người dân, đảm bảo an toàn xã hội./.

 

Trường Sáng
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK