Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY | TIN HOẠT ĐỘNG

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018

23.1.2019 - 11:11

Thực hiện Nghị định số 78/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ; căn cứ Quyết định số 300-QĐ/UBKTTU, ngày 07/11/2018 về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức cơ quan thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập năm 2018 và Kế hoạch số 66-KH/UBKTTU, ngày 14/11/2018 của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy về công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2018.


Ngày 18/01/2019, Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã phối hợp với Chi ủy cơ quan tổ chức Hội nghị cán bộ công chức để công khai các bản kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức thuộc diện phải kê khai. Tham dự Hội nghị có 19/21 cán bộ công chức cơ quan; theo đó, 18 đồng chí thuộc diện kê khai tài sản, thu nhập đã lần lượt thông qua bản kê khai tài sản, thu nhập của mình để Hội nghị thảo luận và thống nhất với các bản kê khai tài sản thu nhập năm 2018.

Trần Văn Vũ
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK