Hôm nay, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Cỡ chữ: A+ A-
BAN TỔ CHỨC TỈNH UỶ | TIN HOẠT ĐỘNG

HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ TỔNG KẾT NGÀNH TỔ CHỨC XÂY DỰNG ĐẢNG

18.1.2019 - 16:0

Sáng ngày 18/01/2019, Ban Tổ chức Trung ương Đảng đã mở Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tổng kết ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2018, xác định và giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Phạm Minh Chính-Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng chủ trì Hội nghị.


Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Bình Thuận

Tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận chủ trì; cùng tham dự có đồng chí Hoàng Đình Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; tập thể Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh; lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu tham dự tại các điểm cầu trong cả nước đã thảo luận sôi nổi về những thành tựu quan trọng, lớn lao của toàn ngành đạt được trong năm 2018 và 03 năm qua về lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng-nổi bật là tổ chức triển khai đạt kết quả các nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực Tổ chức xây dựng Đảng (Nghị quyết  Trung ương 4, 6,7,8 khóa XII), góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của đất nước. Hội nghị cũng đã tổng kết những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo của các địa phương, đơn vị trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện trong công tác cán bộ; duy trì, đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Bên cạnh đó cũng đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Năm 2019, với phương châm “đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo”, đồng thời đổi mới mạnh mẽ phương pháp, lề lối, tác phong làm việc, đòi hỏi toàn ngành tổ chức xây dựng đảng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tăng cường đoàn kết, trên dưới một lòng, nêu cao trách nhiệm, tích cực đổi mới, sáng tạo, kiên quyết khắc phục những hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, then chốt, quyết tâm, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng và đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân./.

Huỳnh Minh Liên
In tin bàiLưu tin bài
CÁC TIN KHÁC


 
 
 

Android APK